Zakt je IQ tijdelijk na corona?

BSL Testweb Psychologie

Een bericht op de site van het Vlaamse Gezondheid en wetenschap beschrijft dat Covid-19 patiënten die op de IC hebben gelegen en beademing hebben gehad, daarna minder intellectuele capaciteiten hebben; het IQ is in de eerste maanden met gemiddeld zeven procent gezakt. Dit geldt voor de helft van de patiënten die uberhaupt op de IC terecht komen, ook zonder corona. …

Dementie op jonge leeftijd onderschat probleem

BSL Testweb Algemeen

Volgens onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg/Maastricht UMC+, is er meer aandacht nodig voor dementie op jonge leeftijd. In Nederland hebben 14.000-17.000 mensen met dementie voordat ze 65 jaar zijn. De studie werd op 19 juli ’21 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Neurology.

Nederlandse Benoemt Test (NBT) nu digitaal te scoren!

BSL Testweb Logopedie

De Nederlandse Benoem Test (NBT) is – naast de Schlichting taaltests – nu ook digitaal te scoren met Testweb Logopedie. Testweb Logopedie is een speciaal voor logopedisten ontwikkelde testapplicatie, om digitaal tests mee te kunnen afnemen en scoren. 

Scholen vrij om zowel erkend als een niet-erkend observatie-instrument voor kleuters te gebruiken

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Vanaf 1 augustus 2022 mag je bij kleuters geen toetsen meer afnemen, maar moeten scholen de ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2 gaan observeren. Het College voor Toetsen en Examens gaat de observatie-instrumenten voor kleuters beoordelen, maar scholen mogen zowel een erkend als een niet-erkend instrument te gebruiken, mits er in de leerjaren 3 tot en met 8 …

App die vroegtijdige diagnose autisme kan stellen

BSL Testweb Psychologie

Geraldine Dawson, directeur van het Autism Centre of Excellence aan Duke University, ontwikkelde met een interdisciplinair team, een app om  vroegtijdig om autisme spectrum stoornissen mee op te sporen via een smartphone of tablet. Dit door de oogbewegingen van peuters te analyseren.

Waar vind ik de verwerkersovereenkomst?

BSL Testweb Algemeen

Testweb voldoen aan alle privacyregels. In de verwerkersovereenkomst wordt de samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum als testaanbieder en verwerker volgens AVG (Algemene Verordening Gegevens) vastgelegd.

Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)

BSL Testweb Psychologie

Rekening houdend met zowel de empirische als de klinische invalshoek bij het in kaart brengen van gedragsproblemen, ontwikkelden Evert Scholte en Jan van der Ploeg de Sociaal Emotionele Vragenlijst, een instrument om sociaal-emotionele problemen bij jeugdigen op te sporen. De vragenlijst omvat 72 verschillende probleemgedragingen die door ouders, leraren of andere personen die het kind goed kennen, worden beoordeeld.