Slechts 10% van de kinderen ontgroeit ADHD

BSL Testweb Psychologie

In het algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 50% van de kinderen met ADHD, dit ontgroeien. Maar uit onderzoek, gepubliceerd in het American Journal of Psychiatry, blijkt dat slechts 10% van de kinderen ADHD volledig ontgroeit.

90% van de kinderen met ADHD blijft restsymptomen ervaren in de jonge volwassenheid. ADHD blijft zich ook tijdens de volwassenheid op verschillende manieren en in verschillende mate manifesteren.

Volgens de onderzoekers zijn de kenmerken van ADHD onder te verdelen in twee clusters. Onoplettende symptomen, zoals desorganisatie, vergeetachtigheid en moeite met taakgerichtheid. En de hyperactieve, impulsieve symptomen. ADHD manifesteert zich bij iedereen anders, afhankelijk van de levensfase. Sommige melden juist een hyperfocus.

In het onderzoek zijn 16 jaar lang (van 8 tot 15 jaar oud), 558 kinderen met ADHD gevolgd. Met acht beoordelingen, om de twee jaar, om te bepalen of ze symptomen van ADHD hadden. Ook familieleden en leraren werden gevraagd naar de symptomen.

Bron: Sciencedaily.com

Gerelateerde informatie