Tests psychologie

Tests - Online afnemen en scoren met Testweb

Image

ADHD vragenlijst (AVL)

Auteur: Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg
Meet: 
gedragssymptomen van ADHD
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: jeugdzorg en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie
Image

Agressievragenlijst (AGV)

Auteur: Jan van der Ploeg en Evert Scholte
Meet: 
agressie
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: Jeugd GGZ, jeugdzorg, (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie

Image

Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV)

Auteur: Prof. dr. J.D. van der Ploeg en prof. dr. E.M. Scholte
Meet: 
symptomen van ASS
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijke werk
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie
Image

Cross-culturele Dementiescreening (CCD)

Auteur: Miriam Goudsmit, Juliette Parlevliet, Jos van Campen en Ben Schmand
Meet: 
screening van dementie bij niet-Nederlandssprekende allochtone ouderen
Leeftijdsbereik: ouderen van 55 jaar en ouder
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: ziekenhuizen, geheugenpoli’s, revalidatiecentra, verpleeghuizen en GGZ-instellingen
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie

Image

Executieve Functies Vragenlijst (EFV)

Auteur: Prof. dr E.M. Scholte en Prof. dr J.D. van der Ploeg
Meet: 
executief functioneren
Leeftijdsbereik: 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijk werk
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie
Image

Gezinsvragenlijst (GVL)

Auteur: Prof. dr J.D. van der Ploeg en Prof. dr E.M. Scholte
Meet: 
de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden
Leeftijdsbereik: gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: jeugdzorg, Jeugd GGZ en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie

Image

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst (LLRV)

Auteur: H.M.J. Koomen, K. Verschueren en R.C. Pianta
Meet: 
de kwaliteit van leerling-leerkracht relaties
Leeftijdsbereik: kinderen van 3 t/m 12 jaar
Afnameduur: circa 5 tot 10 minuten
Toepasbaar in: voorschoolse en basisschoolsettings
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie
Image

Leervoorwaardentest (LVT)

Auteur: Prof. dr. E.M. Scholte en Prof. dr. J.D. van der Ploeg
Meet: 
directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: gemiddeld 30 minuten
Toepasbaar in: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie

Image

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

Auteur: Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg
Meet: 
sociaal-emotionele problematiek
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: onderwijs en jeugdzorg
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie
Image

Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ)

Auteur: Prof. dr. E.M. Scholte en prof. dr. J. D. van der Ploeg
Meet: 
Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijk werk
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie

Image

Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)

Auteur: Prof. Dr. J.D. van der Ploeg en Prof. Dr. E.M.Scholte
Meet: 
fundamentele sociale en emotionele onthechting
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 10 minuten
Toepasbaar in: jeugdzorg en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie
Image

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)

Auteur: Prof. dr. J.D. van der Ploeg en prof. dr. E.M. Scholte
Meet: 
psychosociale vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 9 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 20 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijke werk
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie