Tests psychologie


Image

ADHD vragenlijst (AVL)

Auteur: Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg
Meet: 
gedragssymptomen van ADHD
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: jeugdzorg en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen online afname
Image

Agressievragenlijst (AGV)

Auteur: Jan van der Ploeg en Evert Scholte
Meet: 
agressie
Leeftijdsbereik: volwassenen
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: Jeugd GGZ, jeugdzorg, (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV)

Auteur: Prof. dr. J.D. van der Ploeg en prof. dr. E.M. Scholte
Meet: 
symptomen van ASS
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijke werk
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen online afname
Image

Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30)

Auteur: Marie Bekker
Meet: 
de mate van autonomie-gehechtheid
Leeftijdsbereik:  adolescenten, vanaf 16 jaar; volwassenen; ouderen
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: (jeugd) GGZ, psychiatrie, eerstelijnspsychologenpraktijken, bedrijfsartspraktijken, instellingen voor werkgerelateerde problematiek, onderzoeksinstituten of universiteiten
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen

Image

Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D)

Auteur: Prof. Dr. A. Lange
Meet: 
hostiliteit en neiging tot agressief gedrag
Leeftijdsbereik: jeugdigen vanaf 15 jaar en volwassenen
Afnameduur: circa 10 minuten
Toepasbaar in: speciaal voortgezet onderwijs en volwassenen GGZ
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen
Image

Cross-culturele Dementiescreening (CCD)

Auteur: Miriam Goudsmit, Juliette Parlevliet, Jos van Campen en Ben Schmand
Meet: 
screening van dementie bij niet-Nederlandssprekende allochtone ouderen
Leeftijdsbereik: ouderen van 55 jaar en ouder
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: ziekenhuizen, geheugenpoli’s, revalidatiecentra, verpleeghuizen en GGZ-instellingen
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Executieve Functies Vragenlijst (EFV)

Auteur: Prof. dr E.M. Scholte en Prof. dr J.D. van der Ploeg
Meet: 
executieve functies bij kinderen en jongeren
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijk werk
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen
Image

Gezinsvragenlijst (GVL)

Auteur: Prof. dr J.D. van der Ploeg en Prof. dr E.M. Scholte
Meet: 
de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden
Leeftijdsbereik: gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: jeugdzorg, Jeugd GGZ en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Korte Klachten Lijst (KKL)

Auteur: Prof. Dr. A. Lange en Dr. M. Appelo
Meet: 
psychisch lijden
Leeftijdsbereik: jongvolwassenen tot ouderen
Afnameduur: enkele minuten
Toepasbaar in: volwassenen GGZ
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen
Image

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst (LLRV)

Auteur: H.M.J. Koomen, K. Verschueren en R.C. Pianta
Meet: 
de kwaliteit van leerling-leerkracht relaties
Leeftijdsbereik: kinderen van 3 t/m 12 jaar
Afnameduur: circa 5 tot 10 minuten
Toepasbaar in: voorschoolse en basisschoolsettings
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Leervoorwaardentest (LVT)

Auteur: Prof. dr. E.M. Scholte en Prof. dr. J.D. van der Ploeg
Meet: 
directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: gemiddeld 30 minuten
Toepasbaar in: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen
Image

Non-verbale Leerstoornisschalen (NLD-schalen)

Auteur: Dr. A.M.H.L. Serlier-van den Bergh
Meet: 
risico op NLD
Leeftijdsbereik: kinderen van van 0 t/m 5 en 6 t/m 12 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: vonderwijs en jeugdzorg
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen

Image

De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised (OKIV-R)

Auteur: Prof. Dr. A. Lange
Meet: 
Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten voor het kind; circa 20 minuten voor de ouder
Toepasbaar in: jeugdzorg, (Jeugd) GGZ en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen
Image

Rey Visual Design Learning Test (RVDLT)

Auteur: Dr. P. Wilhelm, Prof. Dr. H. Swaab, Dr. A.H.M.L Serlier-Van den Bergh, Dr. K.B. van der Heijden
Meet: 
dde capaciteit van het kortetermijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie
Leeftijdsbereik: kinderen van 6 t/m 12 jaar
Afnameduur: ca. 60 minuten voor de afname en 20 minuten voor de scoring
Toepasbaar in: de neuropsychologische diagnostiek
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie Complete set kopen

Image

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

Auteur: Dr. T.G. van Manen, Prof. Dr. P. Prins en Prof. Dr. P.M.G. Emmelkamp
Meet: 
sociaal cognitieve vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 12 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: (speciaal) onderwijs en jeugd GGZ
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie Complete set kopen
Image

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

Auteur: Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg
Meet: 
sociaal-emotionele problematiek
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: onderwijs en jeugdzorg
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ)

Auteur: Prof. dr. E.M. Scholte en prof. dr. J. D. van der Ploeg
Meet: 
Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijk werk
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen
Image

Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)

Auteur: Prof. Dr. J.D. van der Ploeg en Prof. Dr. E.M.Scholte
Meet: 
fundamentele sociale en emotionele onthechting
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 10 minuten
Toepasbaar in: jeugdzorg en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK)

Auteur: H.M.J. Koomen, K. Verschueren en R.C. Pianta
Meet: 
kwaliteit van gezinsinteracties
Leeftijdsbereik: kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen (in te vullen vanaf 18 jaar)
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in:
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen
Image

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)

Auteur: Prof. dr. J.D. van der Ploeg en prof. dr. E.M. Scholte
Meet: 
psychosociale vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 9 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 20 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijke werk
Kwalificatieniveau: 3 Meer informatie

Meer informatie online afname handleiding kopen

Image

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging - Signalering en bespreking van suïcidaliteit bij jongeren (VOZZ)

Auteur: Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof, Dr. Annemiek Huisman
Meet: 
ernst van suïcidaliteit bij jongeren
Leeftijdsbereik: normering 18 t/m 21 jaar, afneembaar va 12 jaar
Afnameduur: circa 5 - 10 minuten
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijk werk
Kwalificatieniveau: 2 Meer informatie

Meer informatie handleiding kopen