Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 
 

Testweb: eenvoudig tests afnemen en scoren via Internet

Lees meer over Testweb.


Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ)

De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is een cultuursensitief signaleringsinstrument voor suïcidaliteit bij jongeren. De VOZZ inventariseert gedachten en gevoelens die het risico op suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging vergroten.
Meer lezen »


Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK)

De Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) screent het gezinsfunctioneren en kan duidelijk maken of er negatieve gezinsinteracties zijn die nadelig uitwerken voor het individu, de partnerrelatie of voor de andere gezinsleden. Meer lezen »


Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30)

De Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30) is bedoeld om de mate van autonomie-gehechtheid te meten bij personen vanaf 16 jaar. Het begrip autonomie-gehechtheid is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en op inzichten in de ontwikkeling van gender-identiteit.
Meer lezen »


Melodic Intonation Therapy (MIT)

Melodic Intonation Therapy (MIT) is een therapie voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie. Door gebruik van ritme en melodie verbetert MIT het spreken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat MIT bij ernstige niet-vloeiende afasiepatiënten met een relatief goed taalbegrip leidt tot verbetering in de taalproductie. Meer lezen »


Seven Minute Screen (7ms)

De Seven Minute Screen (7MS) is een instrument waarmee snel cognitieve stoornissen bij dementie gedetecteerd kunnen worden. Het instrument is geschikt voor het opsporen van Alzheimer dementie en andere veel voorkomende vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy bodies. Meer lezen »


Cross-culturele Dementiescreening (CCD)

De CCD is een screeningsbatterij waarmee bij niet-Nederlandssprekende allochtone ouderen kan worden nagegaan of er sprake is van dementie. Meer lezen ».


Nederlandstalig dysartrieonderzoek volwassenen (NDO-V)

Het NDO-V is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld. Meer lezen »


Autisme Spectrum Vragenlijst

Wilt u Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) vroegtijdig signaleren bij kinderen? Dat kan met de nieuwe Autisme Spectrum Vragenlijst. Aan de hand van 24 vragen screent u of er sprake is van symptomen van ASS bij kinderen van 4 t/m 18 jaar. Meer lezen »


Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA)

De CAPS-CA is een klinisch interview voor het diagnosticeren van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten. Meer lezen »

Meer lezen
De Training Werken met CAPS-CA wordt aanbevolen. De eerste training vindt 27 maart 2014 plaats. Meer informatie en inschrijven (PDF).


BSL Psychologie Totaal

Meld u aan voor een gratis proefabonnement BSL Psychologie Totaal en u krijgt online toegang tot 18 vaktijdschriften, diverse boeken én online nascholing (webTV en E-learning). Uw vakinformatie overzichtelijk bij elkaar, makkelijk doorzoekbaar, met steeds nieuwe toevoegingen. Meer informatie en bestellen >>


Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen van 9 t/m 18 jaar.
Het gaat daarbij om interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn).
Bestellen >>


Praktijkinfo – eenvoudig uw eigen praktijkwebsite in één dag

BSL Praktijkinfo is een dienst waarmee u snel en gemakkelijk een website ontwerpt voor uw praktijk. Met de kant-en-klare modules zet u eenvoudig informatie over uw praktijk online. Van gegevens over medewerkers, behandelingen en vakanties tot actueel gezondheidsnieuws en eigen nieuwsberichten. U kunt BSL Praktijkinfo altijd 30 dagen gratis proberen, zonder verplichtingen.


Vlaamse Schlichting Tests op limitatieve lijst RIZIV

De Schlichting Test voor Taalproductie-II en de Schlichting Test voor Taalbegrip met Vlaamse normering zijn vanaf 1 januari 2012 geplaatst op de limitatieve lijst RIZIV.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: