Nieuw | TOS-Spraaktaal-Web ‘Wiel’

BSL Testweb Logopedie, Psychologie

Het is ingewikkeld om uit te leggen wanneer iemand een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Met het TOS-wiel kun je overzichtelijk laten zien met welke stukjes taal iemand moeite heeft en hoeveel kanten TOS heeft.

Zakt je IQ tijdelijk na corona?

BSL Testweb Psychologie

Een bericht op de site van het Vlaamse Gezondheid en wetenschap beschrijft dat Covid-19 patiënten die op de IC hebben gelegen en beademing hebben gehad, daarna minder intellectuele capaciteiten hebben; het IQ is in de eerste maanden met gemiddeld zeven procent gezakt. Dit geldt voor de helft van de patiënten die uberhaupt op de IC terecht komen, ook zonder corona. …

Scholen vrij om zowel erkend als een niet-erkend observatie-instrument voor kleuters te gebruiken

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Vanaf 1 augustus 2022 mag je bij kleuters geen toetsen meer afnemen, maar moeten scholen de ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2 gaan observeren. Het College voor Toetsen en Examens gaat de observatie-instrumenten voor kleuters beoordelen, maar scholen mogen zowel een erkend als een niet-erkend instrument te gebruiken, mits er in de leerjaren 3 tot en met 8 …

App die vroegtijdige diagnose autisme kan stellen

BSL Testweb Psychologie

Geraldine Dawson, directeur van het Autism Centre of Excellence aan Duke University, ontwikkelde met een interdisciplinair team, een app om  vroegtijdig om autisme spectrum stoornissen mee op te sporen via een smartphone of tablet. Dit door de oogbewegingen van peuters te analyseren.

Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)

BSL Testweb Psychologie

Rekening houdend met zowel de empirische als de klinische invalshoek bij het in kaart brengen van gedragsproblemen, ontwikkelden Evert Scholte en Jan van der Ploeg de Sociaal Emotionele Vragenlijst, een instrument om sociaal-emotionele problemen bij jeugdigen op te sporen. De vragenlijst omvat 72 verschillende probleemgedragingen die door ouders, leraren of andere personen die het kind goed kennen, worden beoordeeld.

Depressie bij kinderen

BSL Testweb Psychologie

Hoe kunnen ouders omgaan met depressieve klachten bij hun kind? Volgens internationaal onderzoek kampt 1% van de kinderen tot 12 jaar met somberheid en depressie. Dat zouden in Nederland zeker 15.000 kinderen zijn. Signalen die zich voordoen is het niet meer willen spelen, veel bezig zijn met ziekte en dood. Een ander signaal is dat kinderen opeens grote risico’s gaan …