Weinig leerachterstand, wel achterstand op sociaal-emotioneel gebied door schoolsluitingen

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

De onderwijsinspectie laat weten dat de gevolgen van de lockdowns meer effect hebben op oudere leerlingen en studenten dan voor de jongere leerlingen, doordat zij langer online-onderwijs hebben gehad. Vooral diegene die meer ondersteuning nodig hadden of in een lastige thuissituatie zaten. Dat uitte zich in problemen met motivatie en concentratie, weinig contact, geen binding en een negatief welbevinden.

De inhoudelijke achterstanden vallen mee, doordat er een grote focus lag op de cognitieve vaardigheden. Wel zijn er achterstanden op sociaal-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied. De ontwikkeling van die vaardigheden heeft minder aandacht gehad. Een groot deel van de stages ging niet door in het voorgezet onderwijs en hoger onderwijs, alsook de beroepspraktijkvorming op het mbo.

Nu de scholen weer open zijn is er extra aandacht nodig voor sociale activiteiten en motivatietraining. Ook lopen er meer leerlingen met problemen rond, zoals depressies of eenzaamheid. Ook zijn de sociale vaardigheden verminderd.

Het is nog niet mogelijk te voorspellen wat de coronamaatregelen op de lange termijn betekenen voor de ontwikkeling en welzijn van leerlingen en studenten.

Bron: onderwijsinspectie.nl, RTL

Gerelateerde testmaterialen

  • Agressievragenlijst (AGV)
  • Executieve Functies Vragenlijst (EFV)
  • Leervoorwaardentest (LVT)
  • Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)
  • Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)
    Bekijk de testmaterialen >