App die vroegtijdige diagnose autisme kan stellen

BSL Testweb Psychologie

Geraldine Dawson, directeur van het Autism Centre of Excellence aan Duke University, ontwikkelde met een interdisciplinair team, een app om  vroegtijdig om autisme spectrum stoornissen mee op te sporen via een smartphone of tablet. Dit door de oogbewegingen van peuters te analyseren.

Het menselijke brein heeft vooral aandacht voor sociale signalen. Bij mensen met autisme ligt dat anders: zij kijken veel meer naar voorwerpen dan naar mensen. Zo kunnen onderzoekers autisme vaststellen bij jonge kinderen. Ze laten hen naar sociale stimuli kijken en volgen daarbij hun oogbewegingen, zoals staren, hoofdhouding en de gezichtsoriëntatiepunten. Door vervolgens te analyseren waarop hun blik vooral blijft rusten, kan al dan niet een diagnose worden gesteld.

Verder onderzoek is nodig, maar de app zou op termijn een eenvoudige screeningstool kunnen zijn voor vroegdiagnose. Autisme spectrum stoornissen (ASS) worden vaak pas laat herkend, bijvoorbeeld wanneer kinderen vastlopen op school. Als je signalen vroeger herkent, kun je eerder gerichte hulp inzetten wat voordelen biedt voor zowel ouder als kind.

Bron: EOS Wetenschap

Gerelateerde informatie