Scholen vrij om zowel erkend als een niet-erkend observatie-instrument voor kleuters te gebruiken

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Vanaf 1 augustus 2022 mag je bij kleuters geen toetsen meer afnemen, maar moeten scholen de ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2 gaan observeren. Het College voor Toetsen en Examens gaat de observatie-instrumenten voor kleuters beoordelen, maar scholen mogen zowel een erkend als een niet-erkend instrument te gebruiken, mits er in de leerjaren 3 tot en met 8 een goedgekeurde toets wordt gebruik. Ontwikkelaars van observatie-instrumenten zijn straks vrij om hun instrument wel of niet ter erkenning in te dienen.

Dit staat in de conceptversie van het beoordelingskader voor observatie-instrumenten in groep 1 en 2. Het concept is ontwikkeld in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat de observatie-instrumenten gaat beoordelen en – al dan niet – erkennen. In het conceptbeoordelingskader staan de beoordelingscriteria die het CvTE wil gaan gebruiken. Het beoordelingskader is nog in ontwikkeling en diverse onderwijsorganisaties, zijn om feedback gevraagd.

Om op de hoogte te blijven, kun je de volgende websites volgen:

Bron: LBBO

Gerelateerde testinstrumenten (4 t/m 18 jaar)