Depressie bij kinderen

BSL Testweb Psychologie

Hoe kunnen ouders omgaan met depressieve klachten bij hun kind? Volgens internationaal onderzoek kampt 1% van de kinderen tot 12 jaar met somberheid en depressie. Dat zouden in Nederland zeker 15.000 kinderen zijn.

Signalen die zich voordoen is het niet meer willen spelen, veel bezig zijn met ziekte en dood. Een ander signaal is dat kinderen opeens grote risico’s gaan nemen, omdat het ze allemaal niet meer zo veel uitmaakt.

Af en toe somber zijn is niet vreemd. Verdrietig zijn of niet lekker in je vel zitten hoor bij het leven. Dat begint ook bij het tonen van  emoties als ouder. Leg dan wel uit aan een kind waarom je bijvoorbeeld huilt, anders roept het vooral vragen op.

Het kan helpen om een somber kind te helpen herinneren aan leuke momenten, dat hij/zij zich goed voelde. Als de depressieve gevoelens lang aanhouden, zorg dan voor structuur, zoals duidelijk regels in het huishouden, zodat onnodige conflicten vermeden worden. Ook het stellen van doelen kan helpen, daarmee krijgt een kind weer een gevoel van controle. Bijvoorbeeld het gaan sparen voor een wens.

Professionele hulp schakel je in als je kind eronder gaat lijden en je al veel hebt geprobeerd. De huisarts kan dan kijken of een kind aan een aantal criteria van depressie voldoet, zoals besluiteloosheid, schuldgevoelens, slaapproblemen en concentratieproblemen.

Een depressie kan ook een erfelijke component hebben. Een depressie helemaal voorkomen is lastig. Zorg in ieder geval dat de ouders er zijn voor je kind.

Meer informatie is te vinden in de praktijkstandaard Depressie van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en de Richtlijn depressie, addendum depressie bij jeugd (Trimbos).

Bron: nu.nl

Gerelateerde informatie

Sociaal-emotionele Vragenlijst (SEV), Evert Scholte en Jan van der Ploeg

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) – Signalering en bespreking van suïcidaliteit bij jongeren, A.J.F.M. KerkhofMeer weten over behandeling van suïcidaliteit: Congres Behandeling van suïcidaal gedrag, 3 juni 2021, Jaarbeurs Utrecht. Je krijgt praktische vaardigheden en handvatten aangereikt om complexe suïcidaliteit te behandelen. Meer informatie en aanmelden >


E-learning | Suïcidepreventie in de praktijk


Preventie psychische aandoeningen, J.J.L. Derksen

Eenzaamheid bij jeugdigen, Jan van der Ploeg

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZA.J.F.M. Kerkhof

Ik wil gewoon mezelf zijn – Meer vertrouwen met ACT! door Timothy en Sandra Bowden