Nut en belang van testing-the-limits

BSL Testweb Algemeen

Afwijken van een standaard testprocedure kan waardevolle informatie over een cliënt aan het licht bregen. Testing-the-limits heet dat. Denk hierbij aan extra tijd geven of iets voordoen. Maar wanneer doe je dat en hoe zet je het in?

In het artikel ‘Zo haal je meer uit een testafname‘ uit Kind en Adolescent Praktijk (sep. 2021) laten Joelle Dek, Dr. Jos Hendriksen en Prof. dr. Petra Hurks het nut en belang van testing-the-limits zien. Zij pleiten ervoor dat testing-the-limits breder bekend en toegepast wordt bij (intelligentie)onderzoek. Daarnaast pleiten ze voor meer onderzoek naar deze procedures, zodat ze verder geprotocolleerd en gevalideerd worden.

Lees het uitgebreide artikel Zo haal je meer uit een testafname’, Joelle Dek, Dr. Jos Hendriksen, Prof. dr. Petra Hurks, Kind en Adolescent Praktijk, september 2021 >

Gerelateerde informatie