Werkkaart zelfbeschadiging

BSL Testweb Psychologie

De nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag (Akwa GGZ) geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen. De werkkaart is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.