Werkkaart zelfbeschadiging

BSL Testweb Psychologie

De nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag (Akwa GGZ) geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen. De werkkaart is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.

Naar de werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag >

Bron: Akwa GGZ

Gerelateerde  informatie

  • Vragenlijst: VOZZ | Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging. Met de VOZZ kan bij jongeren tussen de 12 en 21 jaar de mate van suïcidaliteit worden onderzocht. Naar de VOZZ >

    Naar alle testmaterialen >

 

  • Congres | Behandeling van suïcidaal gedrag. Complexe suïcidaliteit vraagt om geïntegreerde interventies, crisisinterventie en veiligheidsplannen. Doel van dit congres is jou als behandelaar praktische vaardigheden en handvatten te bieden om complexe suïcidaliteit te behandelen. Meer informatie en inschrijven >