Rapport Kinderombudsman: Passend onderwijs is nog geen inclusief onderwijs

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Zodra de hulpvraag van kinderen op school complexer wordt, voldoet de ondersteuning en hulpverlening niet meer. Scholen hebben niet altijd voldoende expertise, tijd en ruimte beschikbaar. Ook voelen kinderen zich niet altijd gezien of gehoord. Dit blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman naar passend onderwijs, onder kinderen van 10 tot 18 jaar.

Verbeteringen die genoemd worden in het rapport zijn:

  • Meer kennisopbouw over problemen die kinderen kunnen hebben bij onderwijspersoneel, ook al tijdens de opleiding.
  • Meer rust en structuur door kleinere klassen en meer docenten voor de klas. Zo ontstaat meer tijd voor individuele aandacht.
  • Duidelijk maken aan kinderen en hun ouders hoe bepaalde beslissingen over hulp genomen worden. Als bekend is dat bepaalde hulp niet mogelijk is, samen kijken naar wat dan wél mogelijk is.
  • In de gaten houden als school, of de hulp die geboden wordt wel de juist is. En leren hoe je dit kunt meten.

De Kinderombudsman wil naar inclusiever onderwijs toewerken. Daarbij kan nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs helpen én ondersteuning van jeugdhulpverlening via de gemeente.

Naar het rapport van de Kinderombudsman, 24 sep 2020 >

Bron: VO Raad

Gerelateerde informatie