PTSS bij kinderen en jongeren en veranderingen in de DSM-5

BSL Testweb Psychologie

In Kind en Adolescent, staat een uitgebreid artikel van Drs. Rik Knipschild en Prof. dr. Ramón Lindauer over PTSS bij kinderen en jongeren in de DSM-5.

De belangrijkste wijzigingen die besproken worden in het artikel:

Een van de belangrijkste wijzigingen bij de overgang van DSM-IV (American Psychiatric Association 2000) naar de DSM‑5 is de ontwikkeling van een aparte categorie voor psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, waarmee ervoor gekozen is om PTSS niet meer te plaatsen onder de angststoornissen. Daarnaast is bij het A-criterium, het A2-criterium (de emotionele reactie tijdens en vlak na de gebeurtenis) niet meer opgenomen. Ook is er een vierde symptoomcluster toegevoegd: negatieve veranderingen in cognities en stemming. Tevens zijn enkele wijzingen doorgevoerd in de symptoomclusters herbeleving (B-criterium), vermijding (C-criterium) en verandering in arousal en reactiviteit (E-criterium). Bij het subtype PTSS bij kinderen van 6 jaar en jonger is gekozen voor een meer gedragsmatige beschrijving en is de symptoombeschrijving waar nodig aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van jonge kinderen. Daarnaast is het subtype PTSS met dissociatieve symptomen aan de DSM‑5 toegevoegd.

Klinische diagnostiek naar PTSS bij kinderen en adolescenten

Wijzigingen in de diagnostische criteria in de DSM-5 hebben hun weg gevonden in de ontwikkeling van meetinstrumenten. Voor de diagnostiek naar PTSS bij kinderen en jongeren kan gebruikgemaakt worden van de CAPS-CA (Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents; Pynoos et al. 2015), die internationaal wordt toegepast en geldt als de gouden standaard. De CAPS-CA is een klinisch semigestructureerd interview dat aangepast is aan de DSM-5 en sinds 2019 beschikbaar is in Nederland (Meijel et al. 2019).

Lees hier het uitgebreide artikel in Kind en Adolescent 2/2020 >

Gerelateerde tests