Eenzaamheid is een sluipend gevaar

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Steeds meer mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Ouderen én jongeren. Eenzaamheid bij deze laatste groep sterk onderschat. De nieuwe Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid zet zich in om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. 1 Oktober begint de Week tegen Eenzaamheid.

Eenzaamheid is een sluipend gevaar

Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen. Eenzaamheid onder jeugdigen wordt vaak niet opgemerkt als probleem. Eenzame jeugdigen verkeren in een kwetsbare positie. Als de eenzaamheid aanhoudt, raken ze steeds meer geïsoleerd en treden serieuze sociale, psychische en fysieke problemen op. Eenzaamheid wordt een hidden killer genoemd.

Eenzaamheid bij jongeren ligt nog grotendeels in de taboesfeer. Ouders zullen niet gauw zeggen dat hun kind eenzaam is. Er wordt al snel gedacht dat het kind dat aan zichzelf te wijten heeft. Dit in tegenstelling tot jeugdigen met ADHD of autisme, die weliswaar ook problemen hebben, maar daar kunnen zij en hun ouders weinig aan doen. Bovendien kun je met deze problemen aankloppen bij de jeugdzorg. Zo niet met eenzaamheid.

Prof. dr. Jan van der Ploeg, emiritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden, schreef een boek over Eenzaamheid bij jeugdigen. Hij gaat in op de aantallen eenzame jongeren, het ontstaan en de gevolgen van eenzaamheid. Verder gaat het boek in op samenhang met andere onderwerpen, zoals vriendschap, suïcide, internet en gamen. En tenslotte beschrijft hij wat hulpverleners, ouders en leerkrachten kunnen doen.

Eenzaamheid is een sterk onderschat en onderbelicht probleem. Met zijn boek hoopt Jan van der Ploeg te bevorderen dat er meer aandacht komt voor eenzame jongeren. Niet alleen bij ouders en leerkrachten, maar ook bij professionele hulpverleners.

Gerelateerde informatie en vragenlijsten