Prikkelbaarheid en de gevolgen voor de latere ontwikkeling

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Prikkelbaarheid is één van de meest voorkomende redenen voor verwijzing van kinderen naar de ggz en kan gepaard gaan met ernstige psychosociale beperkingen. Hoewel er de laatste jaren meer en meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar prikkelbaarheid bij kinderen en jongeren, is het een heterogeen klinisch fenomeen dat zowel naar beoordeling als behandeling toe, nog veel vragen oproept.

Het boek Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten is in 2018 verschenen en oorspronkelijk geschreven door kinder- en jeugdpsychiaters en wetenschappers Dr. Argyris Stringaris en Prof. Eric Taylor. Inez Buyck, postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en praktijkassistent aan de UGent, bewerkte en vertaalde het boek in het Nederlands. Het boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. Het beschrijft de ontwikkeling van abnormale toestanden van woede en de gevolgen daarvan voor de latere ontwikkeling.

Vragen die zich onder meer voordoen, zijn hoe prikkelbaarheid verschilt van andere gelijkwaardige symptomen (zoals frustratie, woede, woede-uitbarstingen, agressie), hoe klinisch abnormale prikkelbaarheid op een betrouwbare manier kan worden vastgesteld, of prikkelbaarheid inherent is aan bepaalde psychiatrische stoornissen, een stoornis op zich vormt of eerder een niet-specifiek klinisch fonomeen is, in welke mate prikkelbaarheid een significatne predictor is voor klinische uitkomsten, welke pathofysiologische mechanismen er betrokken zijn bij prikkelbaarheid, en welke klinische interventies er op basis hiervan het meest aangewezen zijn.

Bekijk hier de inhoudsopgave van Prikkelbaarheid bij kinderen en jeugdigen >>

Gerelateerde vragenlijsten