De paradox van de fijne school

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Afgelopen jaar presenteerde een consortium van Nederlandse universiteiten onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s. Hoewel er lovende berichten kwamen over de programma’s die pesten reduceren, laat recent onderzoek zien dat er belangrijke onbedoelde neveneffecten optreden bij succesvolle interventies.

Gepeste kinderen die niet geholpen worden door anti-pestprogramma’s zijn nog ongelukkiger dan voorheen. Dit komt mogelijk doordat ze zichzelf vooral vergelijken met kinderen die in een betere situatie zitten en ze zichzelf nog meer de schuld geven en zich daardoor vervelender voelen. Bovendien krijgen ze waarschijnlijk nóg minder hulp van klasgenoten: ze wijken af van de sociale norm en er zijn minder lotgenoten om hen te helpen.

Paradoxaal genoeg geldt dus: hoe veiliger de school, hoe moeilijker de overgebleven slachtoffers het hebben. Deze ‘paradox van de fijne school’ biedt een nieuwe kijk op het beoordelen van interventies en laat zien dat de urgentie om pesten structureel aan te pakken hoger is dan ooit.

Lees het volledige artikel in Kind en Adolescent, uitgave 1/2019. Auteurs: MSc Tessa M.L. Kaufman, Dr. Gijs Huitsing.

Gerelateerde testinstrumenten

  • Agressievragenlijst (AGV)
    Afname is geïndiceerd bij kinderen van 4 t/m 18 jaar die vaak ruzie maken, het spel van anderen verstoren, die pesten of gepest worden, die druk, onrustig, zenuwachtig, weerbarstig of tegendraads zijn, evenals bij kinderen die stiekem gedrag vertonen. Via Testweb online afneembaar >> 

 

  • Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) Signalering van suïcidaliteit bij jongeren van 18 t/m 21 jaar, afneembaar vanaf 12 jaar.
    De VOZZ bestaat uit zelfrapportagevragen naar gedachten en gevoelens die het risico op suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging vergroten. Het instrument maakt gebruik van drie soorten items die verschillende tijdsperiodes betreffen. Hieronder vallen onder meer vragen over levensgebeurtenissen die de jongere ooit heeft meegemaakt (zelfmoordgedachten, zelfmoordpoging, zelfbeschadiging, risicofactoren: pesten, seksueel misbruik, weglopen, bedreigd zijn).