Vallen en opstaan in de adolescentie

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Dit recent verschenen boek biedt een uniek overzicht van onderzoek naar de ontwikkeling van jonge mensen van 12 tot 25 jaar. Het geeft inzicht in welke problemen van adolescenten blijvend zijn en welke vanzelf weer overgaan. Het is het eerste boek dat systematisch naar ontwikkeling van adolescenten kijkt. Het geeft antwoord op vragen als: hoe ontwikkelen angst en depressie zich bij jongeren? Hoe zit het met hun persoonlijkheid en identiteit? Waarom hebben sommige jongeren veel ruzie met hun ouders en anderen nooit? Waarom zijn sommigen agressief en anderen rustig? En blijft dat zo als ze ouder worden?

Het boek laat acht fundamentele patronen van ontwikkeling zien bij jongeren uit verschillende landen. Deze patronen maken duidelijk waarom de meeste jongeren zich positief ontwikkelen gedurende de adolescentie. Maar ze verhelderen ook waarom een substantiële minderheid daar niet in slaagt. Ook geeft het boek een beknopte inleiding in de theorieën over de ontwikkeling van het ik, persoonlijke relaties en probleemgedrag van adolescenten. Daarnaast bespreekt het boek de verschillende manieren waarop we ontwikkeling kunnen bestuderen.

Geschreven door Wim Meeus. Hij is emeritus-hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Tilburg.

Bestelinformatie >>

Gerelateerde tests