Meer aandacht nodig voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs

BSL Testweb Nieuws, Onderwijs

Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden, vindt 77 procent van de leerkrachten in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Dat blijkt uit een peiling, uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van de Samenwerkende GezondheidsFondsen.

Ruim driekwart van de leerkrachten wil meer tijd voor het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden bij hun leerlingen. Dit zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en kunnen omgaan met tegenslag. Nu krijgen leerkrachten daar amper tijd voor. Uit de peiling blijkt dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden de sfeer in de klas verbeteren, bijdragen aan leerprestaties en pestgedrag verminderen. Stress onder leerkrachten en leerlingen neemt hierdoor af.

Download hier het MarketResponse rapport: De plek van sociaal emotionele vaardigheden in het onderwijs – Een onderzoek onder leerkrachten en andere betrokkenen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs

Bron: MarketResponse; Nederlands Jeugdinstituut

Gerelateerde vragenlijsten

Boekentip: Handboek sociaal-emotionele vaardigheden – Basisvaardigheden van jeugdigen om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen, Evert Scholte