‘Leer te durven!’ interventie ter preventie van angst bij kinderen

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Angstklachten bij kinderen gaan vaak samen met het hebben van minder sociale contacten en slechtere schoolprestaties. Als een kind te veel angst heeft, kun je dit herkennen aan:

  • Het probeert spannende dingen te ontlopen
  • Het is banger dan andere kinderen in de klas
  • Het trekt zich terug in het gezin of in gezelschappen
  • Het is juist héél druk
  • Het neemt niet meer deel aan uitstapjes, hobby of vereniging
  • Het wil niet meer naar school en heeft buikpijn, hoofdpijn of een andere klacht

In Nederland krijgt 80% van de kinderen met angstklachten geen verwijzing naar professionele hulp. De drempel naar een psycholoog vinden veel kinderen en ouders te hoog. Daarnaast zijn therapieën vaak gebaseerd op hun werking bij volwassenen en niet voldoende afgestemd op kinderen. Daarom ontwikkelde de Open Universiteit een gratis, laagdrempelige, online training van 8 weken: ‘Leer te Durven!’.

Tijdens de training gaan de kinderen als een detective aan de slag met hun angsten. Ze onderzoeken eerst waar ze het bangst voor zijn. Daarna zoeken ze precies uit of dat wat ze verwachten dat er zal gebeuren, ook écht gebeurt. Alle kinderen krijgen hierbij een personal trainer. Hij of zij helpt hen via het online werkboek. Ondanks dat deze training volledig online is, sluit de training aan bij de angst en de leeftijd van je kind.

De online training is nog in de onderzoeksfase. De basis van de online training is de evidence-based groepstraining voor angstige kinderen ‘Leer te durven’ van Dr. Ellin Simon en prof. dr. Susan Bögels. Deze groepstraining is doorontwikkeld naar een online versie. De inzet is vroegtijdig ingrijpen, om angstige kinderen zo vroeg mogelijk te leren minder bang te zijn.

Het onderzoek is erop gericht bewijs te vinden dat de training ook in online vorm werkt. Verder onderzoeken we hóe de training werkt bij kinderen. Zo kunnen we bestaande oefeningen en technieken verbeteren.

Voor meer informatie ga je naar leertedurven.ou.nl.

Bron: cjg043.nl

Gerelateerde informatie

Tests

Leervoorwaardentest (LVT)
Sociaal-emotionele vragenlijst (SEV)
=> Naar alle tests