Langetermijnperspectief jongeren ongunstiger door coronacrisis

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Leeringen in het basis- en voortgezet onderwijs lopen door de coronacrisis een groter risico op sociale- en leerachterstanden. Daarnaast wordt door de kans op een economische recessie het toekomstperspectief van jongeren ongunstiger. Dit blijkt uit publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met een schets van de eerste maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.

De maatregelen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben grote gevolgen voor leerlingen. Vooral kinderen van ouders met een migratieachtergrond, een laag inkomen of een laag opleidingsniveau hebben een grotere kans op sociale en leerachterstanden en een kleinere kans op doorstroming naar passend vervolgonderwijs. Het wegvallen van de mogelijkheid tot bijstelling van het schooladvies na de centrale eindtoets pakt bovendien ongunstiger uit voor leerlingen uit de laagste inkomensgroep, die gemiddeld vaker een naar boven bijgesteld advies krijgen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Gerelateerde tests