Kinderen met autisme hebben dezelfde emoties als andere kinderen

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Jonge kinderen met ASS ervaren dezelfde emoties als kinderen zonder autisme, alleen reageren zij op een andere manier. Dit onderzocht orthopedagoog Gemma Zantinge in haar promotieonderzoek (februari 2018, Universiteit Leiden).

Onderzoek emoties met Eye-tracking en harslagmetingen

Zantinge onderzocht kinderen met ASS in de voorschoolse leeftijd met instrumenten als eye-tracking en hartslagmetingen. De ervaren emoties van de kinderen wijken niet af van normale kinderen bij angstige en frustrerende situaties. Maar kinderen met ASS tonen wel ander gedrag en kiezen vaker voor niet-helpende strategieën om hun emoties te reguleren. Zij ventileren bijvoorbeeld minder hun emoties, vragen minder om hulp en geven eerder op. Voor een deel is dit te wijten aan problemen in de taalontwikkeling.

Gedrag aan buitenkant komt niet overeen met de emoties aan binnenkant

Het is belangrijk dat ouders en professionals zich ervan bewust zijn dat het waargenomen gedrag aan de buitenkant niet altijd overeenkomst met de emoties die het kind beleeft, zo schrijft Zantinge. Zij kunnen het kind helpen door bijvoorbeeld situaties te benoemen en suggesties te geven hoe het kan reageren. De voorschoolse periode is een periode waarin goed aan deze vaardigheden gewerkt kan worden.

Samenvatting onderzoek >>

Bron: Universiteit LeidenNJi

Gerelateerde test

Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV)
Screent snel en betrouwbaar op symptomen van ASS bij kinderen van 4 t/m 18 jaar