Hoe breng je emotionele intelligentie bij kinderen in kaart?

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Dat het begrip intelligentie meer omvat dan alleen het cognitieve vermogen is bekend. Toch blijft het bepalen van de intelligentie beperkt tot tests die de cognitieve vaardigheden meten, terwijl de emotionele kanten van de intelligentie minstens zo belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

De vragenlijst EIQ stelt de emotionele intelligentie vast bij kinderen van 8 t/m 18 jaar. Emotionele intelligentie is een belangrijke voorspeller voor de wijze waarop jeugdigen zich zullen ontplooien.

Vragenlijst EIQ

De EIQ is geen vertaling, maar in Nederland ontwikkeld (Scholte & van der Ploeg, 2015). De vragenlijst is gemakkelijk toe te passen en geënt op de Nederlandse situatie.

In drie basisdimensies zijn 36 items over emotionele intelligentie ondergebracht:

1. Onderkennen van emoties
2. Reguleren van emoties
3. Toepassen van emoties

Aanleg en opvoeding

Kinderen verschillen in aanleg van elkaar. Bepaalde hersengebieden beïnvloeden het herkennen en reguleren van emoties. De ontwikkeling van de emotionele intelligentie is echter ook een kwestie van opvoeden. Gebleken is dat de ouders buitengewoon belangrijk zijn in de ontwikkeling van de emotionele intelligentie. Kinderen hebben baat bij ouders die hun emoties begrijpen, uitleggen wat er aan de hand is en aangeven hoer er mee om te gaan.

Trainingen

Als de opvoeding tekortschiet, kan het nodig zijn de emotionele intelligentie via trainingen of cursussen te vergroten. Er zijn nog geen bewezen effectieve interventies in Nederland die specifiek gericht zijn op het stimuleren van de emotionele intelligentie bij kinderen. Om kinderen en jongeren te helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen, zijn we vooral aangewezen op bestaande sociale vaardigheidstrainingen die mogelijk positieve effecten hebben, en die meestal ook aandacht schenken aan de regulatie van emoties en de ontwikkeling van emotionele intelligentie.

Bron: Psychopraktijk, uitgave 6/2015

Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ)

EIQ Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt Handleiding >

Nog geen Testweb account om digitaal de vragenlijst af te kunnen nemen en scoren? Aan de slag >