Behandeling ADHD bij kinderen onderzocht

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Kinderen krijgen vaak methylfenidaat (‘Ritalin’) voorgeschreven vanwege ADHD. Onderzoekers zijn nagegaan of dit zorgvuldig gebeurd. En onderzochten ook of het middel na twee jaar nog werkt. De conclusie: de toepassing van de ADHD-richtlijn kan stukken beter.

Het begint met goed vaststellen of een kind ADHD heeft. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk anders te liggen. Dat ontdekten Pieter Hoekstra, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Accare, en zijn onderzoekers door analyse van 500 dossiers (uit 2008 – 2012) bij verschillende ggz-instellingen van kinderen die methylfenidaat kregen voorgeschreven.

In 2014 kwam het advies van de Gezondheidsraad dat ‘gepaste zorg’ voor deze kinderen ‘niet zonder meer uitsluitend medicamenteuze behandeling’ is. Vanaf 2015 treedt een daling op in het voorschrijven van Ritalin. De ggz-richtlijn beveelt aan dat de arts met de leerkracht spreekt tijdens het diagnostisch onderzoek. Dat was in een kwart van de gevallen niet gebeurd. De aanbeveling om een semigestructureerd interview met de ouders af te nemen, waarbij de clinicus aan het einde scoort of de antwoorden voldoen aan de ADHD-criteria, vond helemaal weinig navolging en vond in ongeveer 75% van de gevallen niet plaats.

Voorschrijving van methylfenidaat mag pas wanneer de ADHD matig tot ernstig is. Een clinicus moet eerst een goede ‘ernstbepaling’ maken. Dit gebeurd nog niet goed genoeg.

Diagnostiek gestructureerder aanpakken

De conclusie is dat de diagnostiek gestructureerder aangepakt moet worden en gewerkt moet worden met adequate ouder- en leerkrachtinterviews. Daaraan wordt een inschatting van de ernst van de ADHD gekoppeld, en op basis daarvan een behandelplan gemaakt met een belangrijke plaats voor ouder- en leerkrachttrainingen.’

Ook deze aanbevelingen komen neer op een toepassing van de bestaande richtlijn. Ook moeten clinici leren zorgdragen voor heldere en complete verslaglegging bij diagnostiek en behandeling. Want daaraan ontbrak het in de dossiers regelmatig.’

Lees hier het uitgebreide artikel op ZonMw >>

Bron: ZonMw

Gerelateerde tests