Jeugdhulpverlener en leerkracht werk nauwer samen aan de ontwikkeling van kinderen

BSL Testweb Nieuws, Onderwijs

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is een van de zeven adviezen uit onderzoek van René Peeters in opdracht van de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de klas, concludeert Peeters. Daarom moet tijdig een goede inschatting worden gemaakt van wat een kind nodig heeft en moet het waar nodig laagdrempelige ondersteuning krijgen. Dit moet onder meer leiden tot lichte in plaats van zware jeugdhulp en versnelde opschaling bij ernstige problemen.

Een meerderheid van de betrokkenen met wie Peeters sprak, vindt de gemeente de aangewezen partij om de verbindende regisseur te zijn in het proces van visie naar heldere afspraken en resultaten op het gebied van jeugdbeleid. Hiervoor moet wel de kwaliteit van de regie gewaarborgd zijn.

Peeters is aangesteld als kwartiermaker om de samenwerking tussen de domeinen onderwijs, jeugd en zorg te verbeteren. Hij voerde daarbij onder meer zestig gesprekken met professionals en beleidsmakers.

Bron: www.nji.nl