Zijn kinderen met narcistische trekken toekomstige leiders?

BSL Testweb Psychologie

Sommige leiders vertonen een hoge mate van narcisme. Is er een verband tussen narcisme en leiderschap in de kindertijd? Zijn kinderen met narcistische trekken ook betere leiders? Onderzoek onder leiding van UvA-onderzoekers Eddie Brummelman, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog, en Barbara Nevicka, arbeids- en organisatiepsycholoog, toont aan dat hoewel kinderen met narcistische trekken niet uitblinken in leiderschap, ze wél eerder worden gezien als leider. De resultaten zijn 3 februari gepubliceerd in ‘Psychological Science’.

Echte leiders?

Omdat er nog bijzonder weinig bekend is over leiderschap bij kinderen, onderzochten de onderzoekers dit, in samenwerking met ontwikkelingspsycholoog Joseph O’Brien van de University of Texas in Austin, bij 332 kinderen in de leeftijd van 7 en 14 jaar. Om te beginnen werd de persoonlijkheidstrek narcisme bij de kinderen aan de hand van de Childhood Narcissism Scale gemeten. Vervolgens werd hen gevraagd welke klasgenoten zij zien als “echte leiders”. Daaruit bleek dat kinderen met meer narcistische trekken vaker door hun klasgenoten worden gezien als echte leiders.

Maar presteren kinderen met meer narcistische trekken ook daadwerkelijk beter als leider? Daarvoor moesten de kinderen in groepjes van drie een samenwerkingsopdracht uitvoeren. Een kind werd willekeurig aangewezen als leider van de groep, verantwoordelijk voor de groepsdiscussie. Via objectieve beoordelingen en observaties maten de onderzoekers hoe goed deze leider presteerde. Brummelman: ‘Kinderen met meer narcistische trekken dachten dat ze geweldig presteerden als leider, maar in de werkelijkheid verschilde hun prestatie niet van die van andere leiders’.

Uitstraling belangrijker dan competentie

Het onderzoek laat zien dat kinderen met narcistische trekken al vanaf zevenjarige leeftijd eerder worden gezien als leider, ondanks het feit dat ze niet uitblinken in leiderschap. Hoe kan dat? ‘Mensen met narcistische trekken hebben bepaalde kenmerken – zoals bravoure, charisma en zelfvertrouwen – die anderen zoeken in leiders.

Publicatiegegevens

Eddie Brummelman, Barbara Nevicka, Joseph M. O’Brien: Narcissism and Leadership in Children, in: Psychological Science (3 februari 2021).

Naar de publicatie >

Bron: UvA

Gerelateerde informatie

Naar digitaal afneembare psychologische tests voor kinderen in Testweb >