Kinderen met ASS die worden gepest, leren wat de meerwaarde is van diversiteit – autisme

BSL Testweb Psychologie

Kinderen met autisme worden vaak gepest, met ernstige gevolgen voor de ontwikkeling. Bijzonder hoogleraar Carolien Rieffe schrijft in haar blog dat deze kinderen niet meteen een weerbaarheidstraining nodig hebben, maar eerder baat hebben bij het leren wat de meerwaarde kan zijn van diversiteit, van autisme.

Keer op keer (subtiel of niet subtiel) gepest worden, verandert je. Kinderen en jongeren ontwikkelen meer angst, meer schaamte, en gaan zich anders gedragen. Vooral jongens met autisme rapporteerden in een onderzoek over de langdurige effecten van pesten, een toenemende mate van boosheid. Dat maakt het nog lastiger om opgenomen te worden in een groep, of op zijn minst geaccepteerd te worden. Kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, met autisme worden vaker gepest dan anderen.

Meer bewustzijn over anders-zijn zou helpen. Hoe is het bijvoorbeeld als je niet begrijpt waarom anderen lachen? En dat je best anders mag zijn en er toch bijhoort. Inclusiviteit betekent niet homogeniteit, maar acceptatie en respect voor diversiteit.

Bovendien, waarom zou er niet een enorme meerwaarde kunnen zitten juist in het anders-zijn? Alle individuen met autisme verschillen onderling, maar een paar kenmerken die vaker voorkomen bij individuen met autisme, en die een positief effect op anderen of de groep kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld behoefte aan regelmaat, duidelijke, concrete afspraken maken; eerlijkheid, je krijgt de waarheid als je er om vraagt; en loyaliteit, beloftes nakomen.

Op het Nationaal Autisme Congres heeft Carolien Rieffe twee succesvolle anti-pest programma’s besproken die inzetten op verandering van de omgeving, het groepsproces, inclusief de leerkrachten, ouders, en alle kinderen in de klas of school:

Een opmerking na afloop was “Mooie lezing, maar het ging niet meer echt over autisme?” En dat klopt, want de aanpak van pesten gaat verder dan een focus op het kind dat gepest wordt.’

Bron: Universiteit Leiden

Gerelateerde vragenlijsten

  • Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV)
  • Sociaal-emotionele Vragenlijst (SEV)
  • Leervoorwaardentest (LVT)
    Naar alle tests >