Gamers hebben minder kans op depressie

BSL Testweb Psychologie

Uit een onderzoek van het University College London (UCL), het Zweedse Karolinska Institutet en het Australische Baker Heart and Diabetes Institute blijkt dat met name jongens die regelmatig gamen minder kans op depressie hebben.

In het onderzoek zijn data van 11.341 jongeren onderzocht, op de leeftijd van 11 jaar en 3 jaar later. Na drie jaar hadden jongens die regelmatig gamen 24 procent minder depressieve symptomen dan jongens die minder dan eens per maand een videogame spelen. Het verschil werd alleen aangetroffen bij jongens die niet veel bewegen. Blijkbaar halen minder actieve jongens meer plezier en sociale interactie uit videogames.

Bij meisjes was er geen significant verschil. Specifiek bij meisjes zagen de onderzoekers wel dat als ze meer op sociale media zaten, ze ook meer depressieve symptomen ontwikkelden.

Volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring ook dat de tijd die aan een activiteit besteed wordt van invloed is. De jongens in het onderzoek speelden meer videogames, terwijl de meisjes meer op sociale media zaten.

Senior auteur dr. Mats Hallgren van het Karolinksi Institutet zegt: “De relatie tussen schermtijd en geestelijke gezondheid is complex, en we hebben nog meer onderzoek nodig om het te begrijpen. Alle initiatieven om de schermtijd van jongeren te verminderen, moeten gericht en genuanceerd zijn. Ons onderzoek wijst op mogelijke voordelen van schermtijd; we moeten jonge mensen echter nog steeds aanmoedigen om lichamelijk actief te zijn en langdurig zitten te onderbreken met lichte lichamelijke activiteit. ”

Naar het Research paper in Psychological Medicine >

Bron: Captise.nl

Gerelateerde testinstrumenten

Onder andere de Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV). De vragenlijst meet zowel interpersoonlijke vaardigheden (relationeel en affectief) als intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn) en laat aanknopingspunten (kwaliteiten) zien die mogelijke vaardigheidstekorten gericht kunnen bijsturen. Zowel online met Testweb als op papier af te nemen. Voor kinderen van 9 t/m 18 jaar.

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ). Met deze vragenlijst kan bij jongeren tussen de 12 en 21 jaar de mate van suïcidialiteit worden onderzocht.

Naar alle testmaterialen >