18 t/m 24 november 2019 – Week tegen Kindermishandeling

BSL Testweb Psychologie

Van 18 t/m 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen mishandeld. Naast de therapeutische behandeling van jeugdigen, moeten psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten ook kunnen signaleren en de vernieuwde meldcode kindermishandeling kunnen toepassen. Zie onder meer de Richtlijn Kindermishandeling.

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt u als professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd en verbeterd.

Video Augeo >> Wat verandert er aan de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? 

Behandeling

Bij de behandeling van de effecten van kindermishandeling valt te denken aan:

Voor gezinnen waarin partnergeweld heeft plaatsgevonden lijken interventies gericht op het hele systeem van het gezin veelbelovend. Een systeemgerichte benadering is nodig in deze gezinnen. Met name om de internaliserende en externaliserende gedragsproblemen van jeugdigen te verminderen.

Meer weten?

Meer weten over preventie, praten over kindermishandeling met kinderen en behandeling van trauma, check dan het overzicht aan vakinformatie in de BSL Shop >>

Of laat u in één dag bijpraten tijdens het Congres Kindermishandeling – preventie, signalering en behandeling in de keten op 7 februari 2020 in Utrecht. Meer informatie >>

Gerelateerde test