Succes op school sterk bepaald door opleiding en inkomen ouders

BSL Testweb Onderwijs

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Ongelijkheid van het jonge kind’ dat op 17 december 2020 is gepubliceerd.

De sociaaleconomische achtergrond van de ouders zegt meer over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond. Kinderen van ouders met een laag inkomen of een lage opleiding zijn al op driejarige leeftijd veel minder goed zijn in reken- en taalvaardigheden dan kinderen van ouders met een hoog inkomen of opleidingsniveau. Vanaf groep 3 nemen de verschillen niet of nauwelijks verder toe, maar ze worden ook niet kleiner. Qua werkhouding en gedrag is er weinig verschil tussen kinderen van ouders met verschillende inkomensniveaus. Kinderen met laagopgeleide ouders daarentegen scoren wel lager op werkhouding en gedrag in de klas.

CPB-publicatie Ongelijkheid van het jonge kind
Download hier de CPB-publicatie “Ongelijkheid van het jonge kind” (pdf)

Bron: Captise, Centraal Planbureau CPB | Economische beleidsanalyse

Gerelateerde informatie