Steeds inclusiever onderwijs

BSL Testweb Onderwijs

De Onderwijsraad wil het onderwijs op langere termijn inclusiever voor leerlingen en studenten met een beperking. Het advies ‘Steeds inclusiever’ is een advies van de Onderwijsraad aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, die met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode advies heeft gevraagd.

Het gaat bij inclusiever onderwijs om drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking. Het uitgangspunt is de ondersteuning en toerusting die een leerling nodig heeft, niet de medische classificatie.

Samenvatting: Steeds inclusiever in het kort (de Onderwijsraad, pdf) >

Bron: de Onderwijsraad

Gerelateerde testmaterialen