Meer aandacht nodig voor sociaal-emotionele vaardigheden

BSL Testweb Onderwijs

Structurele aandacht voor het mentaal welbevinden van leerlingen op school is belangrijk. Leerlingen die goed in hun vel zitten, leren en functioneren beter. Om goed in je vel te zitten moet je in staat zijn om goed om te gaan met emoties en dus beschikken over sociaal-emotionele vaardigheden.

Met de toegenomen angst, somberheid en stress bij kinderen tijdens de coronacrisis, is het essentieel dat kinderen en jongeren leren hoe ze met deze gevoelens om kunnen gaan. Maar ook voor corona ervaarden jongeren meer stress dan vroeger. Des te belangrijker om structureel aandacht te hebben voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden onder kinderen en jongeren.

Een integrale aanpak (whole school approach) is essentieel voor duurzame borging en een langdurig positief effect. Iedereen in en om school moet betrokken worden. Van de directie die ‘mentaal welbevinden’ opneemt in het beleid tot de conciërge die bij de deur ziet hoe een leerling de school binnen komt en iedereen er tussenin (leerkrachten, leerlingen, ouders). Maar ook de omgeving van de school zoals de wijk en de zorg zijn nauw betrokken. Door dit nauwe contact met deze omgevingspartijen kunnen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben de juiste hulp ontvangen.

Lees het uitgebreide blog Meer aandacht nodig voor sociaal-emotionele vaardigheden op school van Marloes Kleinjan op Trimbos.nl >

Bron: Trimbos.nl

Gerelateerde informatie