Josine Hakvoort: “Het is heel prettig dat analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau nu mogelijk is”

BSL Testweb Onderwijs

Josine is orthopedagoog-generalist en werkt vanaf 2008 in het (voorgezet) speciaal onderwijs. Momenteel werkt ze bij VSO De Bolster en het Hoenderloo College, waar ze zich onder meer bezig houd met de bewaking van de onderwijskwaliteit en met innovatie, verbetering en (visie)ontwikkeling op onderwijskundig gebied.

Kun je ons wat meer vertellen over het type activiteiten van De Bolster en het Hoenderloo College?
We bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar waarbij we ze willen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. De leerlingen hebben hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. Ze geven hun eigen toekomst en inhoud daarvan vorm en wij begeleiden ze daarbij. Door hun problemen hebben de leerlingen vaak een complexe onderwijsvraag. De medewerkers kijken daarom naar ieders mogelijkheden en houden rekening met ieders beperking, maar ook talent. Het onderwijsprogramma sluit aan bij deze leerlingen en biedt hen kansen op een zo groot mogelijke deelname aan de maatschappij.

Zijn er bepaalde aspecten van de activiteiten die uniek zijn ten opzicht van andere scholen?
De meeste leerlingen die De Bolster en het Hoenderloo College bezoeken verblijven intern in leefgroepen op het terrein. Hierdoor is er sprake van een continue en grote in-, door- en uitstroom van leerlingen.

Hoe gebruik je Testweb tot nu toe binnen De Bolster en het Hoenderloo College?
We gebruiken de Leervoorwaardentest om de directe en indirecte leervoorwaarden van onze leerlingen twee keer per schooljaar in beeld te brengen. Met Testweb zetten we deze Leervoorwaardentest breed uit voor alle leerlingen.

Wat heeft je aangenaam verrast bij het gebruik van Testweb en wat is de respons van betrokken collega’s, leerkrachten en leerlingen?
Het is heel prettig dat de vragenlijsten digitaal, per mail kunnen worden uitgezet en automatisch gescoord worden. Collega’s vinden dat ook. In het nieuwe ‘Testweb onderwijs’ zijn veel verbeteringen doorgevoerd wat het gebruikersgemak flink vergroot en ook analyse op leerlingen-, groeps- of schoolniveau mogelijk maakt.

Hoe helpt Testweb bij diagnostiek en evaluatie?
We gebruikten eerst de Seol om het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen in beeld te brengen. De uitgever heeft de Seol echter stop gezet waardoor we op zoek moesten naar een ander instrument. We gebruikten de Leervoorwaardentest al om de directe leervoorwaarden in beeld te brengen en hebben toen besloten om de indirecte leervoorwaarden uit de Leervoorwaardentest te gebruiken voor het in kaart brengen van de sociale vaardigheden. Gelukkig was het mogelijk de LVT via Testweb af te nemen, waardoor de afnames per mail kunnen worden uitgezet en automatisch worden gescoord.

Je bent betrokken bij de nieuwe ontwikkelde ‘Testweb onderwijs’. Daarin zijn de tests SEV, AVL en LVT opgenomen. Op welk gebied zou je aanvulling wensen?
Een genormeerde vragenlijst voor de emotionele ontwikkeling. Voor de VSO-doelgroep (12 t/m 18 jaar) is een dergelijke vragenlijst niet beschikbaar.

Wat zou er verbeterd kunnen worden aan Testweb?
We vonden het heel prettig om als school meegenomen te worden in de ontwikkeling van het nieuwe ‘Testweb onderwijs’. Daardoor hebben we aan kunnen geven welke functies we nog misten in het huidige Testweb. We zijn erg blij dat testen nu bijvoorbeeld per klas uitgezet kunnen worden – wat veel tijd scheelt. En dat leerkrachten nu ook zelf in Testweb de ingevulde vragenlijsten kunnen inzien. Ook zijn er nu overzichten te maken van scores van een leerling of klassen op meerder meetmomenten.

Wat adviseer je andere scholen die overwegen Testweb te gebruiken?
Wanneer andere scholen de vragenlijsten gebruiken die in Testweb worden aangeboden, raad ik Testweb zeker aan. Een digitale afname is namelijk veel gemakkelijker dan een pen en papier afname die met de hand gescoord moet worden.

Wil je een andere test van BSL graag opgenomen zien in BSL tests onderwijs? Of heb je behoefte aan een test die nog niet bestaat? Aarzel niet om contact op te nemen. Stuur een e-mail naar uitgever Marten Stavenga: marten.stavenga@bsl.nl