Jeugd in onderzoek 2020: Oproep voor sessies

BSL Testweb Onderwijs

Verzorgt u straks een sessie tijdens Jeugd in Onderzoek 2020?

Bent u betrokken bij onderzoek in de jeugd en onderwijssector? En wilt u uw (tussen)resultaten delen? Doe dan mee aan Jeugd in Onderzoek. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die met en voor kinderen werken. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt graag samen een interessant programma op voor Jeugd in Onderzoek dat gehouden wordt op 12 mei 2020 in hotel Casa in Amsterdam. U kunt kiezen voor het verzorgen van een lezing, workshop, netwerktafel, pitch of poster. Meld u nu aan en wellicht verzorgt u op 12 mei een van de sessies.

Deadline indienen en meer informatie

Tot en met 7 januari 2020 is het mogelijk om uw voorstel voor een sessie in te dienen via het formulier op de website. Hier leest u hoe u in drie stappen uw sessie indient en wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn waar uw sessie aan moet voldoen. Het is een pré dat u iemand uit de praktijk meeneemt. Na de deadline worden alle inzendingen bekeken en bijdragen geselecteerd om te zorgen voor een passend en gevarieerd aanbod. U hoort begin februari 2020 of uw bijdrage geselecteerd is. Heeft u in de tussentijd vragen? Die kunt u stellen via jeugdinonderzoek@nro.nl.

Thema: Gelijke kansen

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en WaaromDe kracht van preventie in het sociale domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. In 2020 is het extra thema Gelijke Kansen. In een inclusieve samenleving kan iedereen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, religie, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status of beperkingen. In de praktijk blijkt hier nog niet altijd sprake van. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van kinderen en jongeren gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Wat is er nodig om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden? Dat wordt in dit thema uitgediept.

Kosten

Als uw bijdrage wordt gehonoreerd, betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een cliënt, die alleen voor deze sessie komt, dan is het mogelijk dat – in overleg met het congresbureau – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Jeugd in Onderzoek? Neem dan contact met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) jeugdinonderzoek@nro.nl.

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door ZonMw, TNO innovation for life, NJi, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NRO, Landelijk Kenniscentrum LVB

Bron: jeugdinonderzoek.nl