Nieuwe editie Nederlandse Benoem Test (NBT)

BSL Testweb Logopedie

Met de Nederlandse Benoem Test (NBT) kun je, als logopedist of klinisch linguïst, woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) vaststellen. In mei 2020 is er nieuwe data aan de NBT toegevoegd; een herziening van de de cut-off score, correctietabellen voor leeftijd en opleidingsniveau en de ernst van de benoemproblemen.

De auteurs van de NBT zijn L. van Ewijk, L. Dijkhuis, M. Hofs-van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, M. Wijngaarden, C. de Hilster.

Meer informatie over de NBT >

Digitaal scoren

De digitale versie van de NBT zal in 2021 aan Testweb Logopedie worden toegevoegd.

Bekijk het totaal aanbod van diagnostische en therapieprogramma’s op het gebied van afasie, dysartrie en spraakapraxie >