Vanaf 1 januari 2022 kan de orthopedagoog-generalist regiebehandelaar zijn in de ggz

BSL Testweb Algemeen

Goed nieuws voor cliënten in de ggz die gebaat zijn bij behandeling door een orthopedagoog-generalist. Vanaf 1 januari 2022 mag de orthopedagoog-generalist regiebehandelaar zijn in de ggz. Zo bericht het NVO.

De zorgvraag van de cliënt wordt leidend voor de vraag wie zich regiebehandelaar mag noemen in de ggz. Op dit moment ben je nog afhankelijk van je kwalificatie of je regiebehandelaar kan/mag zijn. Zoals de gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. In bepaalde categorieën zorg mag de orthopedagoog-generalist straks ook indicerend en/of coördinerend regiebehandelaar zijn.

De komende periode gaat de NVO zich bezinnen op onder andere de uitwerkings- en procesvragen.

Regiebehandelaar

Goede onderlinge afstemming tussen verschillende zorgverleners is belangrijk. Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorgverlener welke rol heeft. Het kwaliteitsstatuut verbetert deze afstemming en duidelijkheid door 2 aparte rollen te omschrijven:

  1. de zorgverlener die vaststelt wat het probleem van de cliënt is en wat de behandeling moet zijn: ‘indicerend regiebehandelaar’
  2. de zorgverlener die de zorg aan de cliënt geeft en organiseert: ‘coördinerend regiebehandelaar’

Functie en opleiding worden van secundair belang bij het bepalen wie de regiebehandelaar is.

Bron: zorginstituutnederlands.nl, NVO