Leestip | Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie

BSL Testweb Algemeen

Het ‘Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie – Persoonlijkheid, diagnostiek, psychotherapie en therapeutische relatie’ van Adriaan Sprey is verschenen. Het boek geeft praktische handvatten om het zelfbeeld, de prikkelgevoeligheid en de interactieproblemen van hoogbegaafde cliënten te begrijpen en te verbeteren, om zo te komen tot betere (psycho)diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde cliënten.

Het boek analyseert de wederzijdse invloed van persoonlijkheid en hoogbegaafdheid tijdens het proces van diagnostiek en psychotherapie. Daarnaast is er aandacht voor de therapeutische relatie en differentiaaldiagnostiek: wanneer is narcisme, perfectionisme, gevoelsvermijding of autonomie als persoonlijkheidstrek gezond en wanneer pathologisch?

Zelfanalyse en professionele kennis kunnen bij hoogbegaafdheid leiden tot een meer evenwichtige houding ten opzichte van deze eigenschap. Dat leidt tot betere diagnostiek, en meer geïndividualiseerde en effectieve persoonlijkheidsanalyse, psychotherapie en therapeutische relatie. En de hoogbegaafde persoon voelt zich beter gezien, geaccepteerd en gewaardeerd.

Voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen en artsen in opleiding.

Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie – Persoonlijkheid, diagnostiek, psychotherapie en therapeutische relatie
ISBN 978 90 368 24903
Auteur Adriaan Sprey
Boek bestellen >