Pedagogische adviezen voor speciale kinderen geheel geactualiseerd

BSL Testweb Algemeen

Begin 2018 ontvingen auteurs Trix van Lieshout en Ron van Deth, het eerste exemplaar van de derde geheel geactualiseerde druk van Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor orthopedagogen, psychologen, leerkrachten en intern begeleiders en andere professionals.

Handelings-/oplossingsgerichte aanpak

Het boek is ontstaan vanuit vragen uit het werkveld om concrete, praktische adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. De nadruk bij de adviezen ligt op het oplossingsgericht werken. Hoe kun je met de mogelijkheden en beperkingen van dit kind in deze specfieke situatie zijn functioneren optimaliseren?

Uit het voorwoord door Rutger Jan van der Gaag, emirius hoogleraar Kinder- & Jeugdpsychiatrie Karakter UCN/Radboudumc: “Deze editie is zorgvuldig bijgewerkt en aangepast, maar de kracht zit vooral in de praktische handreikingen. Weten is één ding, weten hóe is essentieel. Hoe je problemen aanpakt met creativiteit en respect staat in dit boek centraal. Goed kijken naar wat er speelt en dan bouwen vanuit de eigen kracht van kind en gezin. Ik ben ervan overtuigd dat de lezer, leerkracht, ouder of andere professional dit als een weldaad zal ervaren: elke keer een waaier aan praktische orthopedagogische adviezen op maat toepasbaar daar waar zoveel boeken prachtige theorieën aanbieden, maar veel te ver van de praktijk staan.”

DSM-5

Het boek is zowel een naslagwerk als een praktisch handboek. Bij alle probleemgebieden komen het beeld, door oorzaken, behandelingen, prognose en concrete handelingssuggesties aan de orde. Met gebruik van het DSM-5 classificatiesysteem.

Diverse  probleemgebieden komen aan bod in al zijn facetten; angst, faalangst, PTTS, depressieve gevoelens, hechtingsstoornissen, AD(H)D, oppotionele, normoverschrijdende en agressieve gedragsstoornissen, ASS, borderline-persoonlijkheidsstoornis. Met extra digitaal materiaal, waaronder de PoLiscoop, een digitaal screenings- en begeleidingsinstrument.

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is te bestellen via de BSL Shop >>

Auteurs

Trix van Lieshout was als orthopedagoog en gezondheidspsycholoog ruim 35 jaar werkzaam in het Voorgezet (Speciaal) Onderwijs. Momenteel geeft zij lezingen over pedagogisch vakmanschap. Voor meer informatie zie www.trixvanlieshout.nl

Ron van Deth is psycholoog en publicist, verbonden aan het Europees Instituut voor Educatie in Driebergen. Hij is tevens auteur van Psychiatrie – van diagnose tot behandeling en Inleiding in de psychopathologie.

Gerelateerde tests