Nieuwe afspraken om kwetsbare leerlingen te helpen

BSL Testweb Algemeen

 

Om te zorgen dat kwetsbare leerlingen tijdens de sluiting van scholen en kinderopvang vanwege de coronacrisis goed begeleiding krijgen, heeft het ministerie van Onderwijs aanvullende afspraken gemaakt met onder andere de VNG, de VO-raad en de PO-Raad. Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

De afspraken zijn een aanvulling op de afspraken die het ministerie op 20 maart toelichtte in een Kamerbrief. Toen kregen gemeenten van de regering extra geld om onderwijs en begeleiding te organiseren voor kwetsbare leerlingen die door de coronamaatregelen niet naar school of de opvang kunnen.

Een van de nieuwe afspraken is dat de VNG en de sectorraden hun leden opnieuw benaderen om te zorgen dat kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie in beeld zijn en de juiste begeleiding krijgen. Ook de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten deze groep in beeld krijgen.

Verder is afgesproken dat gemeenten aan alle scholen duidelijk maken dat zij zich bij een speciaal gemeenteloket kunnen melden om te kijken of de groep die in beeld moet zijn ook daadwerkelijk in beeld is.

De vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado en de Regionale Meld en Coördinatiepunten stelden daarnaast een handreiking op om leerplichtambtenaren te helpen in contact te komen met gezinnen.

Het ministerie roept daarnaast gemeenten, onderwijskoepels en samenwerkingsverbanden op om samen met zorgaanbieders te bekijken hoe het onderwijs voor de groep kwetsbare kinderen en jongeren in open residentiële instellingen kan blijven doorgaan.

Kamerbrief >>

Bron: Ministerie van OCW, NJi

Gerelateerde digitaal afneembare tests