Leestip | Neuropsychologische profielen van kinderen met een ASS in relatie tot hun intelligentie

BSL Testweb Algemeen

Het is bekend dat intelligentie invloed heeft op de ASS-kenmerken. Zo wordt bijvoorbeeld het karakteristieke repetitieve gedrag veel vaker gerapporteerd bij ASS in combinatie met VB dan bij ASS in combinatie met een hoger niveau van functioneren (Bishop et al. 2006). Veel minder bekend is in hoeverre intelligentie invloed heeft op de neuropsychologische beperkingen (relatief zwakker ontwikkelde functies) die vaker dan gemiddeld gezien worden bij ASS, zoals in de sensorische prikkelverwerking, verwerkingssnelheid, executieve functies, sociale cognitie en taal (Hill en Frith 2003). In deze studie wordt de ernst van de ASS-gerelateerde neuropsychologische beperkingen bestudeerd bij een groep kinderen met de gehele range van intelligentiescores.

Lees hier het volledige artikel, auteurs Dr. Nanda Rommelse, Drs. Ilse Langerak, Dr. Jolanda van der Meer, Drs. Yvette de Bruijn, Dr. Anoek Oerlemans

Dit artikel maakt deel uit van het themanummer Kind & Adolescent nr. 1 Vernieuwingen op het gebied van psychodiagnostiek’.