Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Algemene vragen

Vragen en antwoorden

Ik wil graag online tests afnemen en scoren. Hoe vraag ik een account aan?
U kunt zich hier registreren. Vervolgens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u Testweb direct kunt gebruiken.

Ga terug naar het vragenoverzicht

Ik wil graag een test via Testweb afnemen. Hoe gaat dit in z’n werk?
U kunt Testweb op twee manieren gebruiken voor het afnemen van tests.

  1. In Testweb zelf: u zet de test klaar en laat deze ter plekke invullen door de respondent.
  2. Door een respondent per e-mail uit te nodigen: u vult in Testweb het e-mailadres van de respondent in. Deze ontvangt vervolgens van Testweb een uitnodiging met een internetlink. Door op de link te klikken, komt de kandidaat direct bij de vragenlijst terecht die hij of zij moet invullen.

Als een kandidaat de test digitaal heeft ingevuld, wordt de test daarna meteen gescoord?
Als de vragen in Testweb zijn ingevuld, kiest u een passende normgroep en de resultaten verschijnen direct op het scherm.

Als een kandidaat de test op papier heeft ingevuld hoe kan de test dan online gescoord worden?
Als u de antwoorden op een papieren vragenlijst heeft, moeten die in Testweb worden overgenomen. U krijgt op het scherm en u kunt simpelweg de juiste antwoorden aanklikken. U kiest vervolgens de passende normgroep en de resultaten verschijnen op het scherm.

Ga terug naar het vragenoverzicht

Hoe worden de testresultaten gerapporteerd?
De resultaten van de test worden overzichtelijk gepresenteerd op het scherm. U ziet een overzicht van de ruwe scores, de genormeerde scores en de interpretatie daarvan. Dit resultaat kan worden geprint. Exporteren als Excel-document is ook mogelijk.

Ik ben mijn loginnaam/wachtwoord vergeten. Hoe kan ik deze achterhalen?
U kunt daarvoor contact opnemen met de Technische Helpdesk op telefoonnummer (030) - 638 37 35.

Wat zijn de kosten voor het online afnemen en scoren van tests en screeningsinstrumenten?
Kijk hier voor de tarieven.

Waar moet mijn computer aan voldoen om Testweb te kunnen gebruiken?
U kunt Testweb gebruiken vanaf Internet Explorer 6, Firefox 1.0 en 1.5 en Safari 2.0 en hoger.
Ga terug naar het vragenoverzicht

Heeft u informatie over hoe ik een test/screeningsinstrument via Testweb kan afnemen?

Laatst ontvingen wij als instelling onze factuur voor het gebruik van Testweb. Er wordt daarop helder aangegeven hoe vaak een specifieke test werd afgenomen en welke kosten daaraan verbonden zijn. Wij kunnen echter op de factuur niet terugvinden hoe deze afnamen zijn verdeeld over onze werknemers. Hoe kom ik aan die informatie?
Het klopt dat die gegevens niet gespecificeerd staan op de factuur. Als u wilt weten hoe de afnamen zijn verdeeld over meerdere Testwebgebruikers binnen uw instelling, doet u het volgende. U logt in via één van de gebruiksaccounts binnen uw instelling. Onder het tabblad “gebruik” vindt u de hierna volgende overzichten, steeds weergegeven per jaar én gespecificeerd per kwartaal van dat jaar: een overzicht van het totale aantal afnamen per test, een overzicht van de totale kosten per test, overzichten van het aantal afnamen per test van iedere individuele Testwebgebruiker binnen de instelling.

Ga terug naar het vragenoverzicht