Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Vroegsignalering door gedragsobservatie (VSGO-GIP)

GGZ Drenthe

Vroegsignalering door gedragsobservatie - VSGO-GIP
Meet:psychische en psychiatrische problemen
Leeftijdsbereik:ouderen
Afnameduur:circa 10 minuten
Prijs online afname € 5,24
Toepasbaar in:verzorgingshuizen en verpleeghuizen
Kwalificatieniveau:2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De laatste jaren is de ernst van de psychische problematiek van bewoners van verzorgingshuizen toegenomen. Het vroegtijdig signaleren van psychische klachten is van belang om op adequate wijze tijdige zorg te kunnen verlenen. De VSGO-GIP is een projectmatige, systematische aanpak waarmee vroegsignalering in een verzorgingstehuis gerealiseerd kan worden. De vragenlijst die binnen deze aanpak gebruikt wordt is de VSGO-GIP: een instrument specifiek gericht op bewoners van verzorgingshuizen. Met de VSGO-GIP wordt via gedragsobservaties in de dagelijkse institutionele leefsituatie een screening gemaakt van de mate waarin zich bij de ouderen psychische en psychiatrische problemen voordoen. Het VSGO-GIP pakket biedt een optimale ondersteuning bij (het opzetten van) vroegsignalering van psychische en psychiatrische klachten bij bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen.

Toepassingsmogelijkheden

 • Psychische en psychiatrische problemen in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen, zodat tijdige behandeling/ begeleiding mogelijk is.
 • Het functioneren van bewoners over een lange termijn volgen: een monitoringssysteem tot stand brengen.
 • Ter ondersteuning van de klinische diagnostiek.
 • Voor het evalueren van therapieën en behandelinterventies.
 • Met en in de verzorgingshuizen een functionele samenwerkingsrelatie creëren die de kwaliteit van de verzorging door het huis en de behandeling door de GGZ ten goede komt.

Achtergrond informatie

De VSGO-GIP is onderdeel van het traject Vroegsignalering door Gedragsobservatie. Inmiddels wordt het traject Vroegsignalering door Gedragsobservatie in Drenthe in meer dan 23 verzorgingstehuizen toegepast. Psychische problematiek blijkt eerder te worden herkend, hierdoor zijn ouderen beter te behandelen en worden verzorgenden ondersteund in het omgaan met moeilijkheden. Ook elders in Nederland wordt het systeem in toenemende mate ingevoerd. Het VSGO traject bestaat uit de hieronder beschreven onderdelen.

 • Een zelf op te zetten cursus voor verzorgenden, hierbij hoort een cursusboek voor de verzorgenden en een docentenhandleiding voor de hulpverleners.
 • Een screening van alle bewoners.
 • Het digitaal verwerken van de scores.
 • Het voeren van een signaleringsgesprek: voor bewoners met een afwijkende score wordt specifieke kennis van de verzorging bij elkaar gebracht en GGZ-deskundigheid.

Voor wie?

De VSGO-GIP wordt meestal ingevuld door de verzorgenden van een verzorgings- of verpleeghuis.

Wat meet de VSGO-GIP?

Met de VSGO-GIP wordt gescreend op mogelijke problemen op het gebied van:
 • apathie: (gebrek aan aandacht, bewustzijnsverlaging, sociaal terugtrekgedrag, ongevoeligheid psychische prikkels, afname initiatief, afname zelfzorg, gebrek aan interesse, onverschilligheid t.a.v. anderen)
 • cognitie: (geheugenstoornissen, incoherent gedrag, gedesoriënteerd gedrag, zinloos repetitief gedrag, verwardheid)
 • affect: (somberheid, angst, achterdocht, afhankelijkheid, opstandig en rusteloos gedrag)
 • achterdochtig gedrag: (wantrouwen, angst om in de gaten te worden gehouden)
 • zwaarmoedig/verdrietig gedrag: (zwaarmoedigheid, nutteloosheid, machteloosheid, slaapproblemen)
 • afhankelijk gedrag: (onvermogen zichzelf te helpen of bepaalde activiteiten te verrichten)
 • angstig gedrag: (paniekgevoelens, angst voor anderen, rusteloosheid, concentratieproblemen)

Afname en scoring

De observatielijst bestaat uit 44 stellingen en wordt voor iedere bewoner door één of twee verzorgenden ingevuld. Het invullen zelf duurt circa tien minuten. Dit kan direct online gedaan worden in Testweb. Het is ook mogelijk de vragenlijsten eerst te printen, deze op papier in te vullen en later de scores digitaal over te nemen. Scoring en rapportage gebeuren automatisch in Testweb en zijn direct beschikbaar. Per screeningsronde van vijftig bewoners kost het hele traject, inclusief de organisatie en het signaleringsgesprek ongeveer 32 uur.

Heeft u een testwebaccount voor Vroegsignalering? Log direct in..

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt dit screeningsinstrument alleen afnemen indien u over de VSGO-GIP Implementatiehandleiding beschikt.

Normgegevens

Aan de hand van een vergelijking met een normgroep van 1000 verzorgingshuisbewoners wordt middels een grafiek aangegeven hoe hoog een score is in vergelijking met de scores van deze normgroep. De interpretatie valt uiteindelijk uiteen in:
 • grafiekaanduiding laag
 • grafiekaanduiding middel
 • grafiekaanduiding verhoogd
 • grafiekaanduiding hoog
 • grafiekaanduiding zeer hoog

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: goed
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: voldoende
 • normen: voldoende
 • betrouwbaarheid: voldoende
 • begripsvaliditeit: voldoende
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende

Materialen

Het materiaal voor de VSO-GIP bestaat uit: (links verwijzen naar de BSL webshop)

 • VSGO-GIP Implementatiehandleiding
 • De VSGO-GIP is afneembaar via Testweb.