Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Vlaamse Schlichting Test voor Taalbegrip

Liesbeth Schlichting en Henk Lutje Spelberg

Meet: het taalbegripsniveau van jonge Nederlandstalige kinderen
Leeftijdsbereik: kinderen ca. 2;0 – 7;0 jaar
Afnameduur: variabel ca. 30 – 45 minuten
Toepasbaar in: logopedische praktijk, scholen, etc.
Kwalificatieniveau: 1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de Schlichting Test voor Taalbegrip

De Schlichting Test voor Taalbegrip meet het receptieve taalniveau van jonge kinderen. De test is opgebouwd uit 7 secties die de ontwikkeling van het taalbegrip van jonge kinderen nauwkeurig volgen.

De Vlaamse Schlichting Test voor Taalbegrip bevat de Vlaamse normgegevens, waarmee de Schlichting Test voor Taalbegrip bij Vlaamse kinderen afgenomen kan worden. Bij bestelling van de complete set van de Vlaamse Schlichting Test voor Taalbegrip ontvangt u de testkoffer met het testmateriaal, scoreformulieren, de handleiding incl. de Nederlandse normen en de zogenaamde Vlaamse Aanvulling, die de Vlaamse normen en de beschrijving van het Vlaamse psychometrisch onderzoek bevat.

De Vlaamse Schlichting Test voor Taalbegrip is op dezelfde gebieden inzetbaar als de RTOS-Reynell Taalontwikkelingsschalen.

Toepassingsmogelijkheden Schlichting Test voor Taalbegrip

  • Individuele diagnostiek: voor het vaststellen van de aanwezigheid van receptieve taalontwikkelingsstoornissen met het oog op behandeling of voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Evaluatie: voor het meten van het effect van gegeven therapie.

Wat meet de Schlichting Test voor Taalbegrip?

Met de Schlichting Test voor Taalbegrip wordt de receptieve taalvaardigheid door middel van de volgende opdrachten vastgesteld:

  • Woordbegrip (aanwijzen van voorwerpen, uitvoeren van opdrachten met concreet materiaal en meerkeuzevragen.
  • Zinsbegrip
  • Complexe opdrachten

Voor wie?

De Schlichting Test voor Taalbegrip kan worden afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten, orthopedagogen enz. Op de test is kwalificatieniveau 1 van toepassing.

Afname en scoring

De Schlichting Test voor Taalbegrip wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is ca. 45 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind).

Bij de testafname wijst het kind volgens een gestandaardiseerde opzet de voorwerpen die worden gevraagd aan of voert er handelingen mee uit. De test heeft instap- en afbreekregels.

Normgegevens

De Vlaamse Schlichting Test voor Taalbegrip is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 1100 Nederlands sprekende kinderen uit Vlaanderen, verdeeld over de leeftijdsgroepen: 1;9 — 2;3 — 2;9 — 3;3 — 3;9 — 4;3 — 5;3 — 5;10 — 6;6 — 7;3. De Vlaamse Schlichting Test voor Taalbegrip bevat daarnaast de Nederlandse normen.

Materialen

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: