Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK)

W.J.L Klijn

Naar Handleiding

Naar Scoreformulieren

Meet: kwaliteit van gezinsinteracties
Leeftijdsbereik:kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen (in te vullen vanaf 18 jaar)
Afname- en scoringsduur:circa 15 minuten
Prijs online afname € 3,20
Bedoeld voor:: De VGK is bedoeld voor psychiaters, (klinisch) psychologen, psychotherapeuten en hulpverleners in de jeugd- volwassenen- en ouderen GGZ
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Gezinsfunctioneren is van grote invloed op persoonlijk welbevinden. Een slecht gezinsklimaat kan leiden tot stagnatie in de individuele ontwikkeling en problemen op het gebied van lichamelijke en psychische gezondheid. De Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) screent het gezinsfunctioneren en kan duidelijk maken of er negatieve gezinsinteracties zijn die nadelig uitwerken voor het individu, de partnerrelatie of voor de andere gezinsleden. Nadrukkelijk onderzoekt de VGK het gezin als geheel. De vragenlijst richt zich dus niet alleen op patronen van twee gezinsleden, zoals de partnerrelatie of de relatie tussen de ouders en één van de kinderen, maar op de interacties van het gezin als systeem. Daardoor is het instrument breed inzetbaar: van de kinder- en jeugd GGZ tot en met volwassenen- en ouderen GGZ. De VGK is inzetbaar in alle gezinsfasen: ouders met jonge kinderen, ouders met oudere kinderen en ouders met zowel thuiswonende als uit wonende kinderen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Vult u hier uw gegevens in.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: brengt het gezinsfunctioneren in kaart en gaat na of er sprake is van negatieve gezinsinteracties.
 • Indicatiestelling: kan worden gebruikt bij indicatiestelling voor individuele behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen.
 • Behandeling: brengt de voortgang en het effect van individuele behandeling, gezinsbehandeling en relatietherapie in kaart.

Wat meet de VGK?

De VGK bestaat uit vragen verdeeld over twee schalen: Waardering en Samenwerking. De schaal Waardering heeft betrekking op het affectieve klimaat bij de onderlinge interacties binnen het gezin. De schaal Samenwerking heeft betrekking op de kwaliteit van relationele vaardigheden, met name op het gebied van communicatie, samenwerking en probleemoplossing.

Voor wie?

De VGK wordt ingevuld door ouders of door volwassen (thuiswonende) kinderen vanaf 18 jaar. Bij gebruik voor wetenschappelijk onderzoek kan de VGK worden ingevuld door kinderen vanaf 12 jaar. Het instrument kan worden ingezet door o.a. psychologen, psychiaters, relatietherapeuten en gezinstherapeuten. De testuitslagen mogen alleen worden geïnterpreteerd door psycho-diagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De VGK bestaat uit 23 items. De items bestaan uit uitspraken over het gezin. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre deze uitspraken van toepassing zijn op het gezin waarin men leeft. Het invullen van de VGK duurt circa vijftien minuten. Afnemen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. U kunt de VGK ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een Testwebaccount? Log direct in.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de VGK Handleiding beschikt.

Normgegevens

De VGK bevat de volgende normgegevens:

 • Niet-klinische volwassenen: ouderpositie
 • Niet-klinische volwassenen: kindpositie
 • Ambulante psychiatrische patienten

De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:

 • zeer laag
 • laag
 • gemiddeld
 • hoog
 • zeer hoog

Er zijn cut-offscores vastgesteld waarmee bepaald kan worden of nader klinisch onderzoek geïndiceerd is. Voor behandelevaluatie zijn criteria voor klinisch significante verandering beschikbaar.

Cotanbeoordeling

Wordt ter beoordeling aangeboden.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: