Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Seven Minute Screen

Naar Complete set

Naar Scoreformulieren

Meet: Cognitieve stoornissen bij dementie
Leeftijdsbereik:Volwassenen en ouderen (41 t/m 98 jaar)
Afnameduur: Gemiddeld 12 minuten
Toepasbaar in: huisartsenpraktijk, ziekenhuizen, geheugenpoli’s, GGZ-instellingen, verpleeghuizen
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De Seven Minute Screen is een instrument waarmee snel cognitieve stoornissen bij dementie gedetecteerd kunnen worden. Het instrument is geschikt voor het opsporen van Alzheimer dementie en andere veel voorkomende vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy bodies. De Seven Minute Screen is makkelijk af te nemen en heeft een korte afnameduur. De test is daarmee het ideale screeningsinstrument voor dementie in eerste- en tweedelijnssettings, zoals huisartsenpraktijken, academische of algemene ziekenhuizen en ouderenafdelingen van GGZ-instellingen. Vroege detectie van dementie is belangrijk voor het geven van voorlichting, het starten van een behandeling en de beoordeling of ondersteuning nodig is.

Toepassingsmogelijkheden

  • Screening: in eerste en tweede lijn voor detectie van dementie
  • Diagnose: om na te gaan of doorverwijzing noodzakelijk is of als onderdeel van het diagnostisch proces

Wat meet de Seven Minute Screen?

De cognitieve domeinen die worden gescreend zijn:

  • tijdsoriëntatie
  • geheugen
  • executieve functies
  • visuoconstructie

Voor wie?

De afname van de Seven Minute Screen kan worden verricht door geriaters, (neuro)psychologen, psychiaters, huisartsen en geriatrisch verpleegkundigen. De interpretatie dient door een geriater, (neurop)psycholoog of huisarts uitgevoerd te worden.

Afname en scoring

Met behulp van een testmap worden de taken bij de patiënt afgenomen. De afnameduur is afhankelijk van de ernst van de cognitieve disfunctie en bedraagt gemiddeld 12 minuten.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Seven Minute Screen Handleiding beschikt.

Normgegevens

De Seven Minute Screen is genormeerd voor volwassenen en ouderen in de leeftijd van 41 tot en met 98 jaar. Het instrument vergelijkt de totaalscore met een empirisch vastgesteld afkappunt en geeft de kans op de aanwezigheid van dementie aan. De subtestscores en hun afzonderlijke afkappunten geven inzicht in het functioneren op de specifieke cognitieve gebieden (tijdsoriëntatie, geheugen, visuospatiele vaardigheden en executieve functies).

Cotanbeoordeling

Nog niet ter beoordeling aangeboden.