Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg

Naar Handleiding

Naar Vragenlijst

Meet: sociaal-emotionele problematiek
Leeftijdsbereik:kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Prijs online afname € 6,10
Toepasbaar in: onderwijs en jeugdzorg
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De SEV is een instrument waarmee aan de hand van gedragsbeoordelingen op eenvoudige wijze kan worden nagegaan in hoeverre kinderen kernsymptomen van sociaal- emotionele problematiek vertonen. De vier clusters van sociaal- emotionele problematiek die daarbij worden onderscheiden zijn: aandachtstekort met hyperactiviteit, sociale gedragsproblematiek, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag. Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, agressief, oppositioneel, angstig, depressief of stereotypisch gedrag vertonen of die ernstige communicatieproblemen hebben. Indien kinderen met een sociaal-emotionele problematiek geen goede begeleiding krijgen, lopen zij de kans later ernstige aanpassingsstoornissen te ontwikkelen. Tijdige onderkenning van de problemen is dan ook van het grootste belang. Afname van de SEV helpt bij het vroegtijdig opsporen van deze kinderen en maakt het mogelijk om op tijd over te gaan tot het inzetten preventieve interventies.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: voor het vroegtijdig opsporen van sociaal- emotioneel probleemgedrag in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
 • Diagnose: voor het bepalen van specifieke aard en ernst van de sociaal-emotionele problemen.
 • Behandeling: voor het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van behandelingen.

De SEV staat op de lijst van de commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.

Wat meet de SEV?

De SEV is een gedragsbeoordelingslijst waarmee kan worden nagegaan in hoeverre kinderen problemen vertonen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. De items dekken de belangrijkste kernsymptomen die de genoemde probleemgebieden in gedragsmatig opzicht constitueren volgens de DSM. De specifieke vormen van sociaal-emotionele problematiek die worden onderscheiden zijn:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)
 • aandachtstekort
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
Sociaal probleemgedrag
 • oppositioneel-opstandig gedrag (ODD)
 • agressief gedrag (CD)
 • antisociaal gedrag (CD)
Angstig en stemmingsgestoord gedrag
 • angst in het algemeen
 • sociaal-angstig gedrag
 • angstig-depressief gedrag
Autistisch gedrag

Voor wie?

De SEV kan worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit ouders of leerkrachten. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners die het kind goed kennen het instrument invullen. De uitslag mag echter alleen geïnterpreteerd worden door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De SEV bestaat uit 72 vragen. De afname duurt circa 30 minuten. Het invullen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. U kunt de SEV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kunt u zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

Algemene jeugdbevolking, ouders
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar
Algemene jeugdbevolking, leerkrachten
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar
De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:
 • de symptomen zijn niet in klinische mate aanwezig
 • de symptomen zijn in aanzienlijke mate aanwezig
 • de symptomen zijn evident aanwezig

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: voldoende
 • normen: goed
 • betrouwbaarheid: goed
 • begripsvaliditeit: goed
 • criteriumvaliditeit: goed