Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

Dr. T.G. van Manen, Prof. Dr. P. Prins en Prof. Dr. P.M.G. Emmelkamp

Meet: sociaal cognitieve vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 12 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Prijs online afname Lang € 5,15
Prijs online afname Kort € 3,20
Toepasbaar in: (speciaal) onderwijs en jeugd GGZ
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Met de SCVT kan worden vastgesteld of kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich de sociaal- cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt op het voor hen leeftijdsgerelateerde ontwikkelingsniveau. Sociale cognitie wordt beschouwd als een erg belangrijke en zelfs noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatieve veranderingen in sociaal gedrag. SCVT- scores kunnen gezien worden als een kwantitatieve weergave van deze kwalitatieve veranderingen. Afname van de SCVT biedt daarbij zicht op de precieze aard van eventuele tekorten in het sociaal- cognitief functioneren. Afname is met name geïndiceerd bij kinderen waarvan vermoed wordt dat zij problemen hebben met sociale informatieverwerking, zoals het geval is bij kinderen met ADHD, een oppositionele gedragsstoornis of een aan autisme verwante stoornis.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: van leeftijdsadequate ontwikkeling van sociaal cognitieve vaardigheden. Selectie van kinderen die een achterstand hebben in de ontwikkeling van sociale informatieverwerkingsprocessen.
 • Diagnose: van de specifieke tekorten in de sociale informatieverwerking. Bijvoorbeeld toepasbaar in het kader van indicatiestelling.
 • Evaluatie: om de voortgang en de effectiviteit van op sociaal- cognitieve vaardigheden gerichte behandelingen en interventies te evalueren.

De SCVT staat op de lijst van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI).

Wat meet de SCVT?

Met de SCVT worden 8, aan de leeftijd gerelateerde sociaal cognitieve vaardigheden gemeten. Deze vaardigheden zijn:
 • identificeren (onderkennen, herkennen en benoemen van observeerbare perspectieven)
 • discrimineren (beoordelen of twee of meer observeerbare perspectieven overeenkomen of verschillen)
 • differentiëren (afleiden dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn)
 • vergelijken (afleiden en benoemen van overeenkomsten en verschillen tussen observeerbare perspectieven)
 • zich verplaatsen (het perspectief van een andere persoon afleiden, verklaren waarom deze een ander perspectief heeft, causale relaties tussen perspectief en oorzaak)
 • relateren (het leggen van causale relaties tussen minstens twee perspectieven en hun oorzaken en vice versa)
 • coördineren (een sociale situatie met twee of meer op elkaar betrokken perspectieven overzien vanuit een "derde persoonsperspectief")
 • verdisconteren (bewustzijn van de mogelijkheid het perspectief van de ander te beïnvloeden door rekening te houden met het resultaat van het afleidingsproces)

Behaalt een kind niet de score die wordt verwacht bij zijn/haar leeftijd dan is extra aandacht geboden voor een mogelijk problematische ontwikkeling.

Voor wie?

Afname, scoring en interpretatie van de SCVT is voorbehouden aan diagnostische bevoegde professionals.

Afname en scoring

De SCVT bestaat uit 7 verhaaltjes met bijbehorende plaatjes. Bij elk verhaaltje horen 8 vragen, die de 8 sociaal cognitieve vaardigheden vertegenwoordigen. De afnameduur is circa 30 minuten. Het testmateriaal bevat tevens twee parallelversies van de SCVT: de SCVT-A en de SCVT-B. Deze versies bestaan beide uit 3 verhaaltjes. Scoring kan zowel met de hand plaatsvinden als geautomatiseerd via Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de SCVT Handleiding en het SCVT Testmateriaal beschikt.

Normgegegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normscores. Hiervoor worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

 • meisjes - voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar aparte normtabellen
 • jongens - voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar aparte normtabellen

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
 • kwaliteit van het testmateriaal: voldoende
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: voldoende
 • betrouwbaarheid: voldoende
 • begripsvaliditeit: voldoende
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende (niet onderzocht)

Materialen

Het materiaal voor de SCVT bestaat uit: (links verwijzen naar onze Online webshop)
SCVT Complete Set
SCVT Handleiding
SCVT Scoreformulier

Geachte klant,

Vanaf heden wordt het SCVT-vragenboekje niet meer verkocht. U kunt het vragenboekje (ISBN 9789031364398) gratis downloaden vanuit ons online afnamesysteem Testweb. Ga daarvoor naar www.testweb.bsl.nl en log in. U vindt het product op het tabblad ‘Materialen’. Indien u nog geen Testwebaccount hebt, kunt u dat hier aanvragen https://diagnose.testweb.bsl.nl/aanvragen Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De uitgever

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: