Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

ScreeLing

Evy Visch-Brink

Meet:stoornissen in de verschillende taalverwerkingsniveaus (semantiek, fonologie en syntaxis) bij afasiepatiënten
Leeftijdsbereik:volwassenen
Afnameduur:gemiddeld 30 minuten
Toepasbaar in:logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen
Kwalificatieniveau:1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De ScreeLing is een screeningsinstrument waarmee in korte tijd afatische stoornissen op de linguïstische niveaus semantiek (woordbetekenis), fonologie (klankherkenning) en syntaxis (zinsstructuur) kunnen worden vastgesteld. Het unieke van de ScreeLing is dat deze taalverwerkingsniveaus in één test verenigd zijn. Nog belangrijker is dat de ScreeLing al in de eerste week na een beroerte of een hersentrauma kan worden afgenomen. Door in een vroeg stadium de ScreeLing af te nemen, kan snel met gerichte therapie (bijvoorbeeld cognitief-linguïstische therapie) worden gestart. Zo wordt ingespeeld op het natuurlijke herstel van de neurale circuits die verantwoordelijk zijn voor de semantische, fonologische en/of syntactische taalverwerking. Het resultaat van de therapie zal daarmee verbeteren. Daarnaast kan vroegtijdig inzicht in het linguïstische patroon van de afatische stoornis patiënten en hun familie helpen om beter om te gaan met moeilijke communicatieve situaties. In de eerste drie maanden na het ontstaan van het hersenletsel kan de ScreeLing tevens gebruikt worden om herstelpatronen vast te stellen, al dan niet in samenhang met gegeven therapie. Ook in het chronische stadium van de afasie kan de Screeling worden ingezet om snel een globaal beeld te krijgen van de aangetaste linguïstische niveaus.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: voor het vaststellen van stoornissen in de linguïstische niveaus semantiek, fonologie en syntaxis
 • Diagnostiek: voor het geven van een eerste indicatie van de afatische stoornis, waarna de afasie uitgebreider kan worden onderzocht.
 • Behandeling: voor het geven van een indicatie aangaande therapiekeuze
 • Evaluatie: voor het vaststellen van herstelpatronen en het in kaart brengen van het effect van gegeven therapie.

Wat meet de ScreeLing?

De ScreeLing meet het functioneren van afatici op het gebied van de semantiek, fonologie en syntaxis. Voor een zo specifiek mogelijke diagnostiek zijn deze hoofdschalen steeds onderverdeeld in 4 subschalen (diagnostische taken) die de essentie weergeven van de taalverwerking op de drie gebieden.

 • Semantiek:
  1. matchen woord/afbeelding
  2. beoordeling semantisch goede en foute zinnen
  3. woordassociatie
  4. categoriseren (‘odd word out’)
 • Fonologie:
  1. nazeggen
  2. hardop lezen
  3. foneemgelijkenis
  4. foneemanalyse
 • Syntaxis:
  1. matchen woord of zin met afbeelding
  2. wie/wat/waar-vragen
  3. beoordeling syntactisch goede en foute zinnen
  4. invullen functiewoorden

Voor wie?

De ScreeLing kan worden afgenomen door logopedisten en klinisch linguïsten. De test kan ook worden afgenomen door andere professionals met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen. Bij afname door andere disciplines is wel enige training vereist.

Afname en scoring

De afnametijd van de ScreeLing is gemiddeld 30 minuten. In totaal bevat de ScreeLing 72 items. De test is aan het bed afneembaar.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Complete set van de Screeling beschikt.

Normgegevens

Voor de interpretatie worden cut off-scores gehanteerd. Deze geven aan of zich in de linguïstische niveaus stoornissen voordoen. De classificatie valt daarbij uiteen in:

 • zeer ernstig
 • ernstig
 • matig
 • licht

Cotanbeoordeling

Nog niet ter beoordeling aangeboden.

Materiaal