Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Schlichting Test voor Taalbegrip voor Nederland en Vlaanderen

Liesbeth Schlichting en Henk lutje Spelberg

Meet: het taalbegripsniveau van jonge Nederlandstalige kinderen (Nederland en Vlaanderen)
Leeftijdsbereik: kinderen ca. 2;0 – 7;0 jaar
Afnameduur: variabel ca. 30 – 45 minuten
Prijs online afname € 1,99
Toepasbaar in: logopedische praktijk, (cluster-2-)scholen, audiologische centra, etc.
Kwalificatieniveau: 1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De Schlichting Test voor Taalbegrip meet het receptieve taalniveau van jonge kinderen. De test is opgebouwd uit 7 secties die de ontwikkeling van het taalbegrip van jonge kinderen nauwkeurig volgen.

Deze test kan op dezelfde gebieden worden ingezet als waarvoor voorheen de Reynell Test voor Taalbegrip uit 1995 werd gebruikt.

Toepassingsmogelijkheden

 • Individuele diagnostiek: voor het vaststellen van aanwezigheid van receptieve taalontwikkelingsstoornissen met het oog op behandeling, aanvraag van leerlinggebonden financiering, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (cluster-2) of voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Evaluatie: voor het meten van het effect van gegeven therapie.

Wat meet de Schlichting Test voor Taalbegrip?

Met de Schlichting Test voor Taalbegrip wordt de receptieve taalvaardigheid door middel van de volgende opdrachten vastgesteld:

 • Woordbegrip (aanwijzen van voorwerpen, uitvoeren van opdrachten met concreet materiaal en meerkeuzevragen.
 • Zinsbegrip
 • Complexe opdrachten

Voor wie?

De Schlichting Test voor Taalbegrip kan worden afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten, orthopedagogen enz. Op de test is kwalificatieniveau 1 van toepassing.

Afname en scoring

De Schlichting Test voor Taalbegrip wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is ca. 45 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind).

Bij de testafname wijst het kind volgens een gestandaardiseerde opzet de voorwerpen die worden gevraagd aan of voert er handelingen mee uit. De test heeft instap- en afbreekregels.

Er wordt handmatig gescoord. De ruwe scores kunnen vervolgens handmatig worden omgezet of geautomatiseerd met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Complete set van de Schlichting Test voor Taalbegrip beschikt.

Normgegevens

De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 – 2;3 – 2;9 – 3;3 – 3;9 – 4;3 – 5;3 – 5;10 – 6;6 – 7;3. In de handleiding wordt het Nederlandse en Vlaamse psychometrische onderzoek beschreven. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van sectie A tot en met D beschikbaar.

Cotanbeoordeling

 • Uitgangspunten bij de testconstructie: Voldoende
 • Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
 • Kwaliteit van de handleiding: Goed
 • Normen: Goed
 • Betrouwbaarheid: Goed
 • Begripsvaliditeit: Voldoende
 • Criteriumvaliditeit: Onvoldoende*

* nog te weinig onderzoek

Volgens de kwaliteitseisen van de WAII en de LCTI is de ’Schlichting Test voor Taalbegrip’ hiermee geschikt voor het gebruik bij indicatiestelling.

Materialen