Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Melodic Intonation Therapy (MIT)

Dr. A.C. van der Meulen, dr. W.M.E. van de Sandt-Koenderman e.a.

Naar Complete set

Naar e-MIT (1-jaar toegang)

Naar e-MIT thuis

Leeftijdsbereik: volwassenen en jongeren met afasie
Toepasbaar in:o.a. revalidatiecentra, verpleeghuizen, logopedische praktijk
Kwalificatieniveau: logopedisten met ruime kennis en expertise op het gebied van afasie

MIT-training

In een dag leert u hoe het MIT moet worden afgenomen en hoe de observaties moeten worden gescoord. Meer lezen »

 

Doel van het Therapieprogramma

Melodic Intonation Therapy (MIT) is een therapie voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie. Deze patiënten zijn vaak in staat woorden en korte zinnen te zingen, die ze sprekend niet kunnen uiten. MIT verbetert de gesproken taalproductie door gebruik te maken van ritme en melodie. Uit recent onderzoek is gebleken dat MIT bij ernstige niet-vloeiende afasiepatiënten met een relatief goed taalbegrip kan leiden tot verbetering in de gesproken taalproductie. De therapie is ontwikkeld in de jaren ’70 in Amerika en sindsdien vertaald in vele andere talen. Ook in Nederland wordt MIT regelmatig toegepast. In de tachtiger jaren werd een Nederlandse bewerking van de MIT uitgegeven. Deze is echter al lang niet meer beschikbaar. In 2012 is een Nederlands onderzoek naar het effect van MIT afgerond. Een groot aantal patiënten, zowel in de chronische als in de revalidatiefase, heeft intensief MIT ontvangen. De nieuwe uitgave van MIT is gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens dit onderzoek. In de handleiding van het therapieprogramma worden de resultaten van het Nederlandse onderzoek en de resultaten van eerder onderzoek beschreven en vertaald naar de klinische praktijk. Het therapieprogramma bevat daarnaast een uitgebreide beschrijving van de achtergronden van MIT, een uitgebreide praktische handleiding met aanwijzingen over hoe de therapie gegeven moet worden en een groot aantal oefenzinnen.

Hoe werkt MIT?

Tijdens de therapie zingen de therapeut en de patiënt samen korte zinnen, waarbij met een handbeweging het ritme wordt aangegeven. In een aantal stappen wordt gewerkt naar het zelfstandig zeggen van de zin. Wanneer het gezamenlijk zingen goed gaat, wordt geleidelijk overgestapt naar nazingen en zelfstandig zingen. Als dat lukt, wordt de zin (na)gesproken met overdreven ritme en intonatie. De laatste stap bestaat uit het zelfstandig uiten van de gesproken zin.

e-MIT: het digitale oefenprogramma

Naast de papieren versie van MIT is, in samenwerking met MCW studio’s, het digitale oefenprogramma e-MIT ontwikkeld. Dit digitale programma kan, indien gewenst, door de therapeut tijdens de therapie gebruikt kan worden naast de papieren versie. e-MIT omvat alle zinnen, die tijdens de therapie getraind worden. Van de zinnen wordt door e-Mit steeds een filmpje getoond van een mond die de zin voorzingt. Patiënten kunnen zo meezingen ondersteund door zowel de melodie als het mondbeeld. Middels e-MIT kunnen ook extra oefeningen aan de patiënt mee naar huis worden gegeven. Daarnaast bestaat met e-MIT de mogelijkheid om eigen doelzinnen op te nemen.

Naast de reguliere versie van e-MIT voor logopedisten is een tweede versie van e-MIT beschikbaar, het zogeheten ‘e-MIT-thuis’. e-MIT-thuis kan los worden aangeschaft en is bedoeld voor patiënten om thuis te oefenen, ook als men geen logopedische therapie (meer) ontvangt. e-MIT en e-MIT-thuis zijn zeer gebruikersvriendelijk en geschikt voor de doelgroep.

Voor wie

Het therapieprogramma MIT is bedoeld voor logopedisten die werken met afasiepatiënten.

Normering

nvt

Cotanbeoordeling

Niet van toepassing.